Småjob

Få løst de små opgaver ved at ansætte en ledig få timer om ugen.

Hvad er et småjob?

Du kan ansætte en ledig i et såkaldt småjob. Et småjob er et almindeligt betalt arbejde på f.eks. 5, 15 eller 20 timer om ugen. Den ledige kan løse de små opgaver, der tager tiden fra jeres kerneopgaver. Medarbejderen kan f.eks. hjælpe med at forberede møder, købe ind til frokost, stå for lettere rengøring eller hjælpe på jeres lager samt meget mere. 

Du betaler almindelig løn for de timer, medarbejderen løser arbejdsopgaver på almindelige vilkår (f.eks. lettere rengøring). Medarbejderen kan eventuelt få supplerende offentlig ydelse ved siden af.

Hvem kan ansætte en medarbejder i et småjob?

Alle virksomheder kan ansætte en ledig i et småjob. Hvis du f.eks. har en medarbejder ansat i praktik eller løntilskud, som ikke arbejder på fuldtid, må du gerne ansætte medarbejderen i et småjob ved siden af. Det eneste krav er, at det ikke må være de samme arbejdsfunktioner, medarbejderen skal løse. 

I praktikken kan medarbejderen få afklaret sine kompetencer og bliver oplært i specifikke arbejdsfunktioner (f.eks. kundekontakt, piccolineopgaver, telefonservice, bogføring mv.), som efterhånden kan konverteres til lønnede opgaver. 

Det kræver lidt mere støtte og oplæring fra din side, men det er en rigtig god mulighed for de ledige, der har svært ved at finde et arbejde. Erfaringen viser, at det er meningsfuldt og skaber arbejdsglæde, når virksomheder hjælper ledige med at få en chance på arbejdsmarkedet. 

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået et samarbejde med Code of Care.

Sådan gør du

Hvis du vil ansætte en medarbejder i et småjob, skal du ringe til Code of Care på telefon 72 53 75 33 eller
72 53 74 50.

Vi kan hjælpe dig med at finde egnede kandidater. Vi kan også hjælpe dig med at definere stillingen og arrangere jobsamtaler. 

I løbet af 24 timer får du besked om, hvorvidt vi kan finde egnede kandidater. 

Praktisk information om småjob

Luk alle
Åben alle

Hvem kan komme i småjob?

Målgruppen for småjob er borgere udenfor arbejdsmarked, som kan have en lønindtægt hos jer sammen med en supplerende offentlig forsørgelsesydelse, f.eks. kontanthjælp eller uddannelseshjælp. 

Et lille job er attraktivt for ledige af flere årsager: 

  • Arbejdet er lønnet - til forskel fra f.eks. virksomhedspraktik. Det at være tilknyttet en arbejdsplads og få udbetalt rigtig løn giver en oplevelse af at have værdi. 
  • Timeantallet er overkommeligt og giver ledige, som af forskellige årsager ikke er i stand til at påtage sig et job på fuldtid, en god mulighed for at komme gradvist ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. 

Kan virksomhedspraktik kombineres med et småjob?

Du kan godt have en medarbejder ansat i et småjob, samtidig med at han eller hun er i virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob, hvis der er tale om forskellige arbejdsfunktioner. 

Medarbejderen modtager løn for de timer, hvor han eller hun løser arbejdsopgaver på almindelige vilkår. I virksomhedspraktikken kan medarbejderen få afklaret sine kompetencer og blive oplært i specifikke arbejdsfunktioner, som efterhånden kan konverteres til lønnede timer. 

Eksempel kan medarbejderen arbejde selvstændigt med rengøring i småjobbet, mens han/hun oplæres i f.eks. piccolineopgaver og telefonservice, bogføring mv. i praktikdelen.

Efterhånden som medarbejderen mestrer arbejdsfunktionerne, kan virksomhedspraktikken eventuelt konverteres til flere lønnede opgaver. 

Hvad er forskellen på småjob og fleksjob?

Et småjob er på ordinære vilkår, mens et fleksjob derimod kun kan tilkendes, når borgeren har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne og har brug for skånehensyn i arbejdsforholdet. 

Skånehensynet betyder, at den fleksjobansatte enten arbejder på nedsat tid og/eller med nedsat intensitet i de pågældende arbejdstimer. 

Hvad er fordelene ved at ansætte en småjobber?

  • I får løst småopgaver og får frigjort ressourcer hos de øvrige medarbejdere. 
  • I kan få opgaverne løst, selvom der ikke er nok arbejde til en fuldtidsstilling. 
  • Når arbejdstiden er mindre end 8 timer ugentligt, er der ikke krav om ansættelseskontrakt. 
  • Fordi timeantallet ligger på få timer, er lønnen samt støtteopgaven ift. den ansatte overskuelig. 
  • Flere ansatte oplever det som meningsfuldt og skaber arbejdsglæde at hjælpe ledige med at få en chance på arbejdsmarkedet. 
  • I tager social ansvar, samfundet sparer penge på offentlig forsørgelse, og I kan vælge at bruge det i jeres virksomhedsprofilering. 

Ansæt en borger med socialt frikort

Hvis din medarbejder har et socialt frikort, har han eller hun mulighed for at tjene kr. 20.000 skattefrit om året uden, at blive modregnet  i ydelser fra det offentlige, f.eks. i kontanthjælpen. 

Spørgsmål? Kontakt os

Virksomhed og Indsats

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon: 72 53 75 33
Telefon: 72 53 74 50

Skriv sikkert via virk.dk til Virksomhed og Indsats

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00-15.30
Torsdag 8.00-17.30
Fredag 8.00-12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00-15.15
Torsdag 8.00-17.15
Fredag 8.00-12.45