Ungdoms­uddannelse

Her kan du finde information og vejledning om valg af ungdomsuddannelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Luk alle
Åben alle

Ungdomsuddannelser

Som ung i Faaborg-Midtfyn skal du have de bedste muligheder for at uddanne dig - kombineret med en spændende fritid.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der følgende ungdomsuddannelser:

Midtfyns Gymnasium

Campus Faaborg

Campus Faaborg er et tæt samarbejde mellem en række lokale skoler og uddannelser, Faaborg-Midtfyn Kommune og det lokale erhvervsliv.

Formålet med samarbejdet er at skabe et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø for alle unge på Faaborg-egnen. Målet er, at alle unge skal have det godt på deres uddannelse og have mulighed for at være en del af fede, fællesskabende aktiviteter. Man vælger én uddannelse at gå på, men bliver en del af fællesskabet på tværs af skoler og adresser.

Campus Faaborg består af:

Faaborg-Midtfyn Kommune med:

Campus Fritid

Som elev på Campus Faaborg får du også masser af spændende muligheder efter skole, og langt de fleste er gratis. Campus Fritid inviterer dig både til ugentlige hold og særlige events, hvor du kan deltage sammen med dine venner og møde nye.

Følg med på din skoles studiesystem, intranet eller Facebook, hvor der løbende vil komme opslag om, hvad der sker på Campus Faaborg.

Bliv en del af Campus Faaborg

Søg om optagelse på en af Campus Faaborgs uddannelser via optagelse.dk.

Yderligere information

borger.dk kan du læse mere om forskellige ungdomsuddannelser, optagelse, studieretninger og meget andet. Er du under 25 år, kan din ungdomsvejleder hjælpe dig med råd og vejledning om uddannelse. På minvejleder.dk kan du se, hvem der er din ungdomsvejleder.

Er du 15-25 år og i tvivl om dit valg af uddannelse? Så kan du kontakt den kommunale ungeindsats og få hjælp.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er for unge med særlige behov i alderen 16-25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt, og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

På STU arbejder vi desuden målrettet i forhold til at alle elevers forsørgelsesgrundlag er afklaret efter endt STU.

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt ud fra en undervisningsplan udarbejdet af den unge, den unges UU-vejleder og evt. pårørende.

Uddannelse er opbygget af fire elementer:

 • Arbejdsliv:
  Vi bruger en del af uddannelse på at arbejde med jobkompetencer, som bruges i arbejdslivet på en ordinær eller beskyttet arbejdsplads eller dagtilbud. Det kan f.eks. være at lære at tage offentlig transport, at møde til tiden og lære at begå sig socialt på arbejdspladsen. Der vil være en høj grad af praktisk arbejde i eller udenfor STUs matrikel.
 • Fritidsliv:
  I fritidsliv arbejder vi med f.eks. motion, fitness, facebook og spil. Vi understøtter desuden elevernes sociale færdigheder og kontakter med kammeraterne.
 • Boliv:
  I boliv arbejder vi med aktiviteter der er relevante, når man flytter hjemmefra eller fx. i bofællesskab. Det kan blandt andet handle om økonomi, pengeforståelse, madlavning og rengøring.
 • Almendannelse:
  I almendannelse arbejder vi at fastholde eller forbedre kompetencer inden for f.eks. dansk, matematik og engelsk. Mange af fagenes faglighed vil også være integreret i de øvrige projekter og aktiviteter, som uddannelsen indeholder.

Hverdagen på STU

På STU er der undervisning fra kl. 09.00-14.00 mandag-torsdag og 09.00-13.00 fredag. Desuden vil der i løbet af skoleåret være nogle lange undervisningsdage - hvor man først har fri senere. Længden kan variere alt efter indholdet på den enkelte dag.

Transport

Der er tansport til elever, der ikke selv kan komme frem og tilbage til uddannelsen. Transportudgifterne dækkes af kommunen.

Ferie og fridage

STU følger i hovedtræk folkeskolernes feriekalender – med få undtagelser.

Forsørgelse

Når eleverne er fyldt 18 år, er de berettiget til uddannelsesstøtte, som søges gennem kommunens jobcenter.

Visitering

Man skal visiteres til STU gennem egen kommunes visitationsudvalg. Det er UU-vejlederen der laver indstillingen til udvalget.

Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 

Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der to FGU-skoler:

 • FGU Syd- og Midtfyn, afd. Faaborg
  Nyborgvej 58
  5600 Faaborg

 • FGU Syd- og Midtfyn, afd. Ringe
  Korsvangen 11
  5750 Ringe
  FGU Syd- og Midtfyn - Ringe

Hvis du vil vide mere 

På borger.dk kan du læse mere om forskellige ungdomsuddannelser, optagelse, studieretninger og meget andet.

Er du under 25 år, kan din ungdomsvejleder hjælpe dig med råd og vejledning om uddannelse. På minvejleder.dk kan du se, hvem der er din ungdomsvejleder.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

HVEM KAN FÅ VEJLEDNING?

Du kan bruge Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), hvis du:

 • Er folkeskoleelev og går i 6. – 10 klasse
 • Ikke er fyldt 25 år og har brug for vejledning i forbindelse med arbejde og uddannelse.

HVAD KAN UNGDOMMENS UDANNELSESVEJLEDNING HJÆLPE MED

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan tilbyde dig en samtale om uddannelse og job og lave en uddannelsesplan sammen med dig.

Du kan også få vejledning om:

 • Hvilke muligheder du har for uddannelse
 • Kontakt med uddannelsesstederne
 • Praktikforløb
 • Brobygning
 • Økonomi under uddannelsen
 • Adgangskrav og muligheder for, at du kan kvalificere dig til dit drømmestudium

HER KAN DU FINDE YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kommunal ungeindsats

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung får én indgang til kommunen. Sammen med dig koordinerer vi aktiviteterne, der skal til, for at du kommer godt videre i uddannelse eller job, når du er færdig i 9. eller 10. klasse eller er droppet ud af en uddannelse.

Den kommunale ungeindsats består af et tæt samarbejde mellem blandt andet:

 • Uddannelsesvejledere (UU)
 • Sagsbehandlere
 • Kontaktpersoner (jf. Lov om Kommunal Ungeindsats)
 • Jobmentorer
 • Studiestartskoordinatorer
 • Overgangsmentorer
 • Kontaktpersoner (jf. Serviceloven)
 • Rusmiddelkonsulenter

Der samarbejdes altså mellem alle relevante fagpersoner for at sikre dig den bedst mulige plan rettet mod uddannelse og job. Derudover inddrages muligheden for at rådgive dig om fritidsaktiviteter og andre frivillige tilbud, det kan give mening at deltage i. 

Én indgang

Du kan som ung i alderen 15-25 år, eller som forælder til unge under 18 år, henvende dig til den kommunale ungeindsats og få hjælp i alle spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse.

Vil du vide mere om den kommunale ungeindsats, eller har du spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse, så kontakt din uddannelsesvejleder. Hvis du i forvejen har en sagsbehandler i kommunen, er du også velkommen til at kontakte denne.

Én uddannelsesplan

Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og jobønsker. Sammen finder vi en vej til at opfylde disse, eller ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.

Vi udarbejder sammen en uddannelsesplan. Denne er en køreplan for, hvordan vi fastholder dine målsætninger både på kort og på længere sigt.

Vi samler oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i uddannelsesplanen, så vi kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening – og hvis du giver os lov.

Vigtigst af alt er, at det er din plan.

Én kontakt

Hvis du har store udfordringer med at gennemføre din uddannelse eller have en god og sammenhængende hverdag, kan du i samarbejde med din sagsbehandler eller uddannelsesvejleder eventuelt få tilknyttet en kontaktperson.

En kontaktperson kan hjælpe dig til at få overblik over din hverdag og hjælpe dig godt i gang – eller videre på vej – med din uddannelse. Og så kender han eller hun kommunens tilbud og regler rigtig godt, og kan derfor fortælle dig om de muligheder, du har, og om de aftaler, du skal overholde.

Den kommunale ungeindsats er bindeled til Den forberedende grunduddannelse FGU.

Den forberedende grunduddannelse er et tilbud for dig mellem 15 og 24 år, der har brug for at blive afklaret til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde.

Det kan også være for dig, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen, eller som har lave karakterer, som betyder, at du ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.

 • Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at gennemføre en uddannelse eller finde et job?
 • Er du ikke parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?
 • Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse og arbejde svært for dig lige nu?
 • Har du brug for at få mere tid til at få lært dansk, matematik, engelsk og måske naturfag eller samfundsfag?
 • Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at producere varer og løse opgaver ude hos kunder eller på værksteder eller ved at være i praktik?
 • Eller er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?

Så kan FGU måske være rigtig god for dig.

Faaborg-Midtfyn Kommune har et tæt samarbejde blandt andet FGU Syd- og Midtfyn, som omfatter tre skoler i henholdsvis Ringe, Faaborg og Svendborg.

Vil du vide mere om FGU, så kontakt din uddannelsesvejleder eller FGU Syd- og Midtfyn.

Kommunalt måltal for søgning til ungdomsuddannelser

Landets kommuner er med den national politiske aftale "Fra folkeskole til faglært" forpligtet til at udarbejde og offentliggøre lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. I tabellerne herunder kan du se Faaborg-Midtfyn Kommunes måltal for 2025 samt søgetallene for de seneste 3 år.

Kommunalt besluttede måltal for Faaborg-Midtfyn Kommune

  2025
Eud og eux: 33%
Gymnasier: 62%
Øvrige: 5%

 

Faaborg-Midtfyn Kommunes (FMK) søgetal efter 9. eller 10. kl. sammenholdt med landstallene (L.tal)

  2022 2022 2023 2023 2024 2024
  L.TAL FMK L.TAL FMK L.TAL FMK
Eud og eux: 20,0% 27,6% 19,4% 25,2% 19,9% 28,6%
Gymnasier: 71,6% 63,2% 72,6% 63% 72,9% 59,7%
Øvrige: 8,4% 9,2% 8% 11,8% 7,2% 11,7%

 

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00