Kommuneplan

Kommuneplan 2019 fastlægger de overordnede retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommuneplan 2019

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 10. januar 2020 Kommuneplan 2019. Kommunalbestyrelsen vedtager hver 4. år en kommuneplan, som fastlægger retningslinjer for den fysiske udvikling i de kommende 12 år.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen dækker hele kommunen, både byerne og det åbne land.
Kommuneplanen fastsætter de overordnede retningslinjer og rammer for arealers anvendelse og udvikling inden for følgende temaer:

 • Byudvikling
 • Centerstruktur og detailhandel
 • Trafik
 • Kultur og landskab
 • Naturinteresser
 • Miljø og vand
 • Klimatilpasning
 • Ferie- og fritidsområdet
 • Byggeri og erhverv i det åbne land
 • Tekniske anlæg og forsyning
 • Bæredygtighed

Det vil sige at kommuneplanen blandt andet beskæftiger sig med:

 • Hvordan byerne og landdistrikterne skal udvikle sig.
 • Hvor der kan være butikker.
 • Hvor der er særlige natur- og kulturværdier.
 • Hvilke rammer lokalplanlægningen skal ske indenfor.

Hvem gælder kommuneplanen for?

Kommuneplanen er kun bindende for kommunens egen planlægning og sagsbehandling, det vil sige, at den ikke er direkte gældende for dig, som borger.

Kommunalbestyrelsen skal altså sørge for, at kommuneplanen overholdes, når der laves lokalplaner, og når dine sager behandles. Kommuneplanen kan derfor siges at have indirekte virkning for dig.

Lokalplaner gælder derimod direkte for dig.

Revision af kommuneplanen hvert 4. år

Kommuneplanen omfatter den fysiske udvikling i de kommende 12 år og skal revideres hvert 4. år. Det er dog ikke hele planen, der revideres.

I planstrategien, som er en del af kommunens udviklingsstrategi, fastlægges de temaer, der skal revideres i den kommende kommuneplan.

Kommuneplantillæg

Hvis en kommuneplan ønskes ændret før den revideres hvert 4. år, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Forslag til kommuneplantillæg skal sendes i minimum 4 ugers offentlig høring.

Høringsperioden giver borgere, virksomheder og organisationer mulighed for at komme med bemærkninger.

Spørgsmål? Kontakt os

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os