Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du får udbetalt automatisk, eller du kan søge om. Udbetaling Danmark, varetager udbetalingen af ydelserne.

Børne- og ungeydelsen:

Børne- og ungeydelsen er en ydelse, som du får for hvert af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af dit barns alder og din og din eventuelle ægtefælles indkomst. Det er som udgangspunkt barnets mor, der får udbetalt børne- og ungeydelse. Du kan læse mere om børne- og ungeydelsen og få overblik over familieydelser og kommende udbetalinger her: 

Børnetilskud

Du skal ansøge om at få børnetilskud. Opfylder du betingelserne for at få børnetilskud, udbetales tilskuddet første gang i kvartalet efter, du opfylder betingelserne. Udbetalingen af børnetilskuddet sker kvartalsvis på følgende dato: 

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Hvis en af datoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden. 

Få overblik over dine familieydelser og kommende udbetalinger

Første gang du får børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne. 

Bidrag til børnefamilier

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden. 
Læs mere om børnebidrag: 

Børnebidrag

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om familieydelse, er der hjælp at hente på www.borger.dk/familieydelser - her kan du: 

  • Få svar på de oftest stillede spørgsmål

  • Søge om familieydelser

  • Få hjælp til at betjene dig selv på nettet - fx hjælp til at udfylde din ansøgning


Du kan også kontakte Udbetaling Danmark, som står for udbetaling  af ydelserne til dig: 

Kontakt Udbetaling Danmark