Hjerte- og karsygdomme

Vi har et tilbud til dig der er udfordret på grund af hjerte- og karsygdom.

Lever du med en hjerte- karsygdom, så overvej om nedenstående tilbud vil kunne være noget for dig.

 

Hvem kan benytte kurset

Du skal have en hjertesygdom og diagnosen skal være stillet på sygehuset eller af din læge.
Du skal være motiveret for at arbejde med håndtering af sygdommen.

Tilbuddet er gratis og uanset hvilket tilbud ønsker at benytte skal du henvises via sygehuset eller din praktiserende læge.

Når kommunen har modtaget henvisningen, vil du blive kontaktet telefonisk og blive tilbudt en uforpligtende afklarende samtale.

 

Hvad består kurset af

Hold forløb:

Formålet med tilbuddet er at give dig det bedst mulige udgangspunkt for håndteringen af din hjertesygdom.

Vores undervisere har stor viden om hjertesygdom og medicin samt sammenhængen mellem kost og motion, sygdom og sundhed.


I forløbet vil der blandt andet være fokus på emnerne:

  • Et aktivt liv
  • Træning
  • Psykiske efterreaktioner,
  • Vaner
  • Sygdomsforståelse
  • Livskvalitet
  • Medicinhåndtering
  • Hjertesund mad samt introduktion til lokale tilbud.

Hvordan foregår holdforløbet:

Forløbet består af 6 mødegange, hvor vi mødes 1 gang ugentligt i 2 timer (tirsdage kl. 10.30-12.30).

På holdet er der plads til 15 deltagere og ved enkelte emner kan pårørende med fordel deltage efter aftale.

I forløbet arbejder vi med oplæg fra de sundhedsprofessionelle - gennem dialog og udveksling af erfaringer samt praktiske øvelser.

 

Digitalt forløb:

Forløbet består af et E-læringsforløb, som er et selvstudie, hvor du kan få viden om livet med en hjertesygdom gennem tekst/ højtoplæsning, videoer og øvelser.

 

Individuel kostvejledning:

Forløbet består af individuelle samtaler, hvor du sammen med den sundhedsprofessionelle får viden, sparring og opsætter individuelle mål i forhold til hvad du madmæssigt ønsker at forandre i dit liv med en hjerte- karsygdom. Din pårørende har mulighed for at deltage i forløbet med dig.

 

Individuelt/hold rygestop:

Foregår sammen med andre diagnosegrupper. Det individuelle forløb tilrettelægge sammen med rygestopinstruktøren. Læs mere om rygestop her

 

Forløbskoordination:

Forløbet består af individuelle samtaler, hvor du sammen med den sundhedsprofessionelle får viden, sparring og opsætter individuelle mål. Tilbuddet henvender sig til borgere der i en periode har brug for ekstra støtte.

Du kan få mere viden på hjerteforeningens hjemmeside eller på siden detdigitalesundhedscenter.dk 

Spørgsmål? Kontakt os

Hjerte- karsygdomme

Nørrevæget 1
5854 Gislev

Telefon 72 53 63 31

Telefon 72 53 62 71

Telefon 72 53 25 90

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikkert til os via virk.dk

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43