Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget træffer afgørelser om tvangsmæssige undersøgelser af børn og unge og anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedens indehavers samtykke.

Luk alle
Åben alle

Udvalgets sammensætning

Udvalget består af:

  • 2 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer.
  • 1 medlem er byretsdommer, udpeget af Domstolsstyrelsen.
  • 2 medlemmer er pædagogisk-psykologisk sagkyndige, og udpeget af Familieretshuset.

Formand:

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen.

Kirsten Lundgaard (Ø) er formand for udvalget.

Hvilke sager behandler børn og unge-udvalget

  • Tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold.
  • Tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet.
  • Tvangsmæssig opretholdelse af en anbringelse uden for hjemmet.
  • Afbrydelse af samvær og/eller kontakt mellem f.eks. forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge under en anbringelse uden for hjemmet.
  • Overvåget samvær under et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet.

Akutte tilfælde

I akutte tilfælde kan udvalgets formand eller næstformand træffe en foreløbig afgørelse. Formandens eller næstformandens afgørelse skal inden 7 dage forelægges hele udvalget.

Det er Børne- og Familieafdelingen, der beslutter, om en sag skal forelægges for Børn og unge-udvalget. Udvalget kan beslutte enten at følge eller afvise kommunens indstilling.

Klager over udvalgets afgørelser

Klager over udvalgets afgørelser kan indbringes for:

Ankestyrelsen
Amaliegade 25
1022 København K

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00