Naturskoler og lejrskoler

Flere naturskoler tilbyder oplevelser, udstillinger og undervisning. På lejrskoleportalen finder du inspiration til turen.

Luk alle
Åben alle

Åløkkestedet og Naturbørnehaven Tarup Davinde har til huse i et tidligere husmandssted i Hudevad ved Vindinge Å og Tarup-Davindes store natur- og grusgravsområde.

Naturskolen tilbyder oplevelser for institutioner og private. Bl.a. forskellige arrangementer, ture i grusgravsområdet, skiftende udstillinger, overnatningsmuligheder (shelters og køjekreds), naturvejledning mm.

Trente Mølle har til huse i en gammel vandmølle. Her er indrettet naturskole med undervisningsfaciliteter, mødelokaler, overnatningsmuligheder, storkøkken og en spændende naturlegeplads.

Trente Mølle driver også lejrskolerne Lærkedal, Millinge Klint og Bittenhus. De tilbyder undervisning inden for biologi, miljø og friluftsliv.

Bittenhus ligger tæt ved vandet og har dermed gode muligheder for lejrskoleaktiviteter i, på og med vandet.
Stedet er et unikt udgangspunkt for formidling af Det Sydfynske Øhav, og udvikles i et samarbejde mellem Trente Mølle og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Her i kommunen er der mange forskellige lejrskoletilbud.

Her finder du også naturskolernes lejrskoletilbud. Kontakt dem og få rådgivning omkring et lejrskoleophold på Sydfyn.

Natur og Landskab

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os