Naturskoler og lejrskoler

Flere naturskoler tilbyder oplevelser, udstillinger og undervisning. På lejrskoleportalen finder du inspiration til turen.

Naturskolen Åløkkestedet ved Tarup-Davinde

Åløkkestedet og Naturbørnehaven Tarup Davinde har til huse i et tidligere husmandssted i Hudevad ved Vindinge Å og Tarup-Davindes store natur- og grusgravsområde.

Naturskolen tilbyder oplevelser for institutioner og private. Bla. forskellige arrangementer, ture i grusgravsområdet, skiftende udstillinger, overnatningsmuligheder (shelters og køjekreds), naturvejledning m.m.

Tarup-Davindes hjemmeside kan du flere informationer.

Trente Mølle mellem Faaborg og V. Hæsinge

Trente Mølle har til huse i en gammel vandmølle. Her er indrettet naturskole med undervisningsfaciliteter, mødelokaler, overnatningsmuligheder, storkøkken og en spændende naturlegeplads.

Trente Mølle driver også lejrskolerne Lærkedal, Millinge Klint og Bittenhus. De tilbyder undervisning inden for biologi, miljø og friluftsliv.

Trente Mølles hjemmeside kan du finde informationer om naturskolen, lejrskoler, sommerskoler mm.

Bittenhus mellem Faaborg og Svendborg

Bittenhus ligger tæt ved vandet og har dermed gode muligheder for lejrskoleaktiviteter i, på og med vandet. 

Stedet er et unikt udgangspunkt for formidling af Det Sydfynske Øhav, og udvikles i et samarbejde mellem Trente Mølle og Faaborg-Midtfyn Kommune.

For udlejning og lejrskoleaktiviteter kontakt Trente Mølle.

Millinge Klint - overnatning i shelters

Millinge Klint er kommunens nyeste lejrskoletilbud. Her kan overnattes i shelters i forskellig størrelse.

Information og naturvejledning kan fås hos Trente Mølle

Mange forskellige lejrskoletilbud

Her i kommunen er der mange forskellige lejrskoletilbud.

Lejrskoleportalen kan du få et overblik over de mange muligheder.

Her finder du også naturskolernes lejrskoletilbud. Kontakt dem og få rådgivning omkring et lejrskoleophold på Sydfyn.