Bekymret for et barn eller en ung

Hvad gør du, når du bliver bekymret for et barn eller en ungs trivsel? Eller når du som barn eller ung selv er i vanskeligheder og har brug for hjælp?

Her kan du gøre Faaborg-Midtfyn Kommune opmærksom på din bekymring for et barn eller en ungs trivsel. Du kan også kontakte kommunen, hvis det er dig selv eller dine søskende, du er bekymret for.

Uanset hvad din bekymring drejer sig om, er det vigtigt, at du tager den alvorligt. Tegnene, der har gjort dig bekymret, kan være udtryk for, at du selv eller barnet er i vanskeligheder og har behov for hjælp.

Akut behov for hjælp

Har du brug for hjælp her og nu, kan du kontakte Børne- og Familieafdelingen på telefon 72 53 30 00 inden for åbningstid (se kontaktboksen her på siden). Kan du ikke komme igennem til afdelingen, så ring til omstillingen på telefon 72 53 05 30.

Uden for åbningstid, skal du kontakte Politiet på telefon 114, som herefter kontakter døgnvagten. 

Lav en underretning

En underretning er en henvendelse om en bekymring for et barn, en ung eller din egen trivsel. Du kan både underrette digitalt, telefonisk, mundtligt, på e-mail og sms eller ved at sende din underretning til Opvækst og Læring på adressen Skolevej 6, 5854 Gislev.

Sådan underretter du som borger

Du kan underrette digitalt med dit MitID, eller anonymt, via nedenstående underretningsblanket. Bemærk dog, at forældrene bliver præsenteret for underretningen - også selvom du underretter anonymt. Vær derfor opmærksom på, at du ikke formulerer dig på en måde, så du kan identificeres, hvis du ønsker at være anonym. 

Underret som borger - ikke anonym

Underret som borger - anonym


Sådan underretter du som fagperson

Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Klik på den blå bjælke ’Underret som fagperson’ for at åbne den digitale underretningsblanket. Har du problemer med at åbne blanketten, kan du få hjælp her.

Underret som fagperson 

 

Er du barn eller ung og har brug for hjælp?

Er du under 18 år, og er der noget i din hverdag, som gør, at du har det dårligt? Er du ked af det eller bange meget af tiden? Drikker de voksne derhjemme fx for meget alkohol? Eller bliver du, eller nogen tæt på dig, slået? Så kan du få hjælp.

Hjælp til børn og unge døgnet rundt

 

Hvis du vil vide mere

Luk alle
Åben alle

Hvornår er der grund til bekymring?

De signaler hos børn og unge, der bør give anledning til bekymring, er forskellige og kan afhænge af, hvilken relation du har til barnet eller den unge.

Selvom et barn udviser tegn på vanskeligheder, er det ikke sikkert, at der er problemer. Omvendt er der også børn og unge, som tilsyneladende virker upåvirkede af, at de måske lever under ekstremt vanskelige forhold derhjemme. Derfor er det vigtigt, at du lytter til din fornemmelse og stoler på den, når noget siger dig, at et barn eller en ung har brug for hjælp.

Det kan være tegn på, at et barn har det svært og har behov for hjælp, hvis:

 • Barnet har en uforståelig eller pludselig ændret adfærd
 • Barnet har mærker efter vold
 • Barnet har fysiske tegn på omsorgssvigt som fx manglende renlighed 
 • Barnet udviser ligegyldighed, hjælpeløshed eller passivitet
 • Barnet har lavt selvværd
 • Barnet virker indesluttet eller vedholdende tavst
 • Barnet virker trist, ensom eller depressiv
 • Barnet virker angst, udviser nervøsitet/ængstelse eller umotiveret gråd
 • Barnet går tilbage i udvikling – tisser fx i bukserne efter at være blevet renlig
 • Barnet virker meget ukoncentreret
 • Barnet virker opfarende eller aggressiv
 • Barnet virker ukritisk i sin kontakt med andre
 • Barnet skader sig selv eller har selvmordstanker
 • Barnet har spiseforstyrrelser (sulter sig eller spiser overdrevent)
 • Forældrenes kontakt til barnet er præget af manglende indføling, vrede, bebrejdelser, ligegyldighed eller afvisning
 • Barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare, eller under forhold, der på andre måder er utilfredsstillende fx pga. misbrugsproblemer eller psykisk sygdom hos forældrene

Listen er ikke udtømmende.

Som fagperson er det en god idé at drøfte din bekymring med en kollega eller din leder.

Som borger er du altid velkomne til at kontakte Børne- og Familieafdelingen for råd, vejledning og faglig sparring.

Beredskabsplan for overgreb mod børn

Nederst på denne side finder du link til en handleguide og beredskabsplan til dig, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn kommune. Del 1 omhandler handleguide – børn og unge. Del 2 omhandler vejledning til beredskabet – overgreb mod børn.

Hvad indeholder beredskabsplanen?

I beredskabsplanen beskrives, hvordan man som ansat eller leder skal reagere, når man får mistanke om at et barn eller en ung udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Hvem er målgruppen for beredskabsplanen?

Beredskabsplanen retter sig mod alle medarbejdere og ledere, der er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune samt alle, der i gennem deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder eksempelvis ledere og ansatte i:

 • dagplejen
 • dagtilbud
 • skoler
 • skolefritidsordninger
 • klubber
 • den kommunale sundhedstjeneste
 • myndighedsrådgivere
 • pædagogisk psykologisk rådgivning
 • behandlingstilbud til børn og unge og deres familier
 • den kommunale tandpleje
 • døgninstitutioner
 • socialpædagogiske opholdssteder
 • plejefamilier

Akut brug for hjælp

Er der akut brug for hjælp, kan du kontakte den sociale dagvagt på:

MANDAGE OG TIRSDAGE:

Kl. 09.00-15.30, tlf.: 72 53 30 00

ONSDAGE:

Kl. 08.00-15.30, tlf.: 72 53 05 30

TORSDAGE:

Kl. 09.00-16.30, tlf.: 72 53 30 00

FREDAGE:

Kl. 09.00-12.00, tlf.: 72 53 30 00

Hvis du ringer uden for ovenstående telefontider, skal du kontakte Politiet på telefon 114, som herefter kontakter døgnvagten. 

Underret om et barn eller en ung (for borgere)

Du har som borger pligt til at underrette kommunen, hvis du har mistanke om eller kendskab til at et barn eller en ung udsættes for omsorgssvigt, overgreb, misrøgt eller mistrives.

Sådan underretter du som borger

Du kan underrette digitalt med dit MitID, eller anonymt, via nedenstående underretningsblanket. Bemærk dog, at forældrene bliver præsenteret for underretningen - også selvom du underretter anonymt. Vær derfor opmærksom på, at du ikke formulerer dig på en måde, så du kan identificeres, hvis du ønsker at være anonym. 

Underret som borger - ikke anonym

Underret som borger - anonym

Underret om et barn eller en ung (for fagpersoner)

Som fagperson har du en særlig underretningspligt, der går forud for din tavshedspligt. Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du derfor særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung.

Der stilles ikke krav til, at du som fagperson har et kendskab til barnets eller den unges forhold. Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte.

Sådan underretter du som fagperson

Du kan underrette digitalt vedr. bekymring for et barn/ung eller vedr. ulovligt fravær. 

Underretningsblanket:

Underret som fagperson vedr. bekymring for et barn/ung

Underret som fagperson vedr. ulovligt fravær

 

I tilfælde af tekniske problemer

Hvis du oplever tekniske problemer med den digitale underretningsblanket, er det muligt at udfylde en PDF-version, der efterfølgende sendes til opvaekstoglaering-vp@fmk.dk som sikker post.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00