Landskaber

Kommunen er opdelt i 24 landskabelige karakter-områder. For hvert område er der udarbejdet en beskrivelse og en analyse af landskabets karakter.

Faaborg-Midtfyn Kommunes unikke landskaber

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået udarbejdet karakteranalyser af 24 landskaber. Landskabskarakteranalyserne giver viden om landskabernes særlige karakteristika og visuelle oplevelsesværdier.

Formålet med analyserne er at sikre vores unikke landskaber.

Luk alle
Åben alle

Når kommunen afgør, om der kan gives tilladelse til nyt byggeri uden for byerne, skal de landskabelige konsekvenser vurderes.

Landskabsanalyserne kan bruges til at vurdere de forskellige landskabers sårbarhed over for større, nye bygningsanlæg, og de kan danne grundlag for placering og udformning af nybyggeri.

Eksempelvis skal vi sikre, at vi ikke ødelægger unikke herregårdslandskaber eller de åse, bakker og ådale, der er dannet under den sidste istid.

For hvert af de 24 landskaber er der udarbejdet en landskabsanalyse og en landskabsbeskrivelse.

For enkelte områder, hvor kun et hjørne ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, er der kun udarbejdet en landskabsbeskrivelse.

Landskabsanalyse og -beskrivelse og kan fås ved henvendelse til kommunen. Du skal oplyse, hvilke dokumenter du f.eks. gerne vil have tilsendt til din mail.

Kongshøj Å Tunneldalssystem

Landskabsbeskrivelse

Nakkebølle Fjordområde

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Haastrup Moræneflade

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Svanninge Bakker

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Svindinge Moræneflade

Landskabsbeskrivelse

Sallinge Dødis- og Åslandskab

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Højby-Ørbæk Moræneflade

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

V. Skerninge Moræneflade

Landskabsbeskrivelse

Kastel Å Tunneldal

Landskabsbeskrivelse

Vejle-Egeskov Moræneflade

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Årslev-Ringe Morænelandskab

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Gislev Smeltevandsdal

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Faaborg Moræneflade

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Korinth Dødislandskab

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Horne Land

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Hårby Smeltevandsdal

Landskabsbeskrivelse

Synebjerg Bakker

Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Bjørnø

Landskabsanalyse

Lyø

Landskabsanalyse

Avernakø

Landskabsanalyse

Kort over landskaber

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os