Landskaber

Kommunen er opdelt i 24 landskabelige karakter-områder. For hvert område er der udarbejdet en beskrivelse og en analyse af landskabets karakter.

Faaborg-Midtfyn Kommunes unikke landskaber

Landskabskarakteranalyserne giver viden om landskabernes særlige karakteristika og visuelle oplevelsesværdier. Formålet med analyserne er at sikre vores unikke landskaber.

Når kommunen afgør, om der kan gives tilladelse til nyt byggeri uden for byerne, skal de landskabelige konsekvenser vurderes. Landskabsanalyserne kan bruges til at vurdere de forskellige landskabers sårbarhed over for større, nye bygningsanlæg, og de kan danne grundlag for placering og udformning af nybyggeri.

Eksempelvis skal vi sikre, at vi ikke ødelægger unikke herregårdslandskaber eller de åse, bakker og ådale, der er dannet under den sidste istid.

For hvert af de 24 landskaber er der udarbejdet en landskabsanalyse og en landskabsbeskrivelse. For enkelte områder, hvor kun et hjørne ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, er der kun udarbejdet en landskabsbeskrivelse.

Landskabsanalyser og -beskrivelser kan findes på kortet eller ved henvendelse til kommunen.

 

Kort over landskaber

Spørgsmål? Kontakt os

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os