Miljøkrav til virksomheder

Hvis du ønsker at drive en virksomhed i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan du her få oplysninger om regler for miljø, herunder tilsyn.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

COVIR-19 - Varelevering

Eventuelle tidsbegrænsninger på varelevering til dagligvarebutikker fraviges fra dags dato til og med den 24. marts 2020. Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til lhenr@fmk.dk.

Kommunen følger udmelding fra Transport- og Miljøministeriet.

Midlertidig dispensation fra krav til levering af dagligvare i aften og nattetimer