Uddannelses­bidrag

Du kan søge om bidrag fra barnets anden forælder i forbindelse med dit barns uddannelse.

Luk alle
Åben alle

Ansøg om uddannelsesbidrag hos Familieretshuset

Ansøg om uddannelsesbidrag hos Familieretshuset


Du skal bruge den digitale selvbetjening, hvis det er første gang, du søger Familieretshuset om fastsættelse af et uddannelsesbidrag.

Ansøg om ændring af uddannelsesbidrag hos Familieretshuset

Ansøg om ændring af uddannelsesbidrag hos Familieretshuset


Du skal bruge den digitale selvbetjening, hvis du vil søge om ændring af et uddannelsesbidrag, der allerede er fastsat eller aftalt, fx hvis du ønsker forhøjelse, nedsættelse eller bortfald af uddannelsesbidraget.

Hvad er uddannelsesbidrag?

Uddannelsesbidrag er et bidrag på 1.370 kr. om måneden (2024), der betales mellem forældre, der ikke bor sammen, og som har børn i alderen 18 til 24 år, som er under uddannelse. Bidraget betales af den forælder, barnet ikke bor sammen med.

Hvis barnet ikke bor sammen med nogen af sine forældre, er det den forælder, der forsørger barnet, som kan søge om bidraget.

Har barnet en indkomst på mere end 7.000 kr. om måneden i 2024, kan man som forælder normalt ikke få tildelt uddannelsesbidrag. De 7.000 kr. er inklusive eventuel SU.

Både bidragsbetalerens og barnets indkomst har betydning for, om der skal betales uddannelsesbidrag. Har du fx to børn, kan du kun blive pålagt at betale bidraget, hvis du tjener mere end 500.000 kr. om året (2024). På Familieretshusets hjemmeside kan du læse mere om kriterierne for uddannelsesbidrag.

Hvordan søger jeg om uddannelsesbidrag?

Det er den forælder, som barnet bor sammen med, eller den forælder, der forsørger barnet, der kan søge om uddannelsesbidrag. Det er en betingelse, at ansøgeren fortsat forsørger barnet.

Du søger om uddannelsesbidrag ved at sende en ansøgning digitalt til Familieretshuset.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget uddannelsesbidrag?

Hvis et uddannelsesbidrag, som Familieretshuset har truffet en afgørelse om, ikke er betalt til det aftalte tidspunkt, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at opkræve bidraget.

Du skal selv søge om opkrævning af uddannelsesbidrag. Læs hvordan du gør under punktet 'Hvordan søger jeg om opkrævning og forskudsvis udbetaling af bidrag'.

Søg om udbetaling og opkrævning af bidraget hos Udbetaling Danmark

Hvordan søger jeg om udbetaling og opkrævning af uddannelsesbidrag?

Du skal selv søge om hjælp til udbetaling og opkrævning af særlige bidrag hos Udbetaling Danmark.

Når du søger, skal du bruge det bidragsdokument, du har fået, da der blev truffet afgørelse i sagen.

Bidragsdokumentet er din dokumentation for, at du har ret til bidraget.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Hvis du søger om opkrævning og udbetaling af uddannelsesbidrag, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 10 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig. 

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 5 uger om at behandle en ansøgning om opkrævning og udbetaling af uddannelsesbidrag.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at:

  • vedhæfte den nødvendige dokumentation
  • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte. 

Hvad er en bidragsafgørelse?

Hvis Familieretshuset afgør, at du kan få et bidrag fra dit barns anden forælder, vil du få en bidragsafgørelse. Bidragsafgørelsen er din dokumentation for, at du har ret til bidraget, og her vil der blandt andet stå, hvor meget du skal have i bidrag, og hvornår du skal have det. Du får bidragsafgørelsen, når din sag er blevet behandlet.

Giv besked om ændringer til Udbetaling Danmark

Når du får hjælp fra Udbetaling Danmark til udbetaling og opkrævning af bidrag, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om: 

  • Du får udbetalt bidraget direkte fra bidragsbetaler
  • Bidraget bliver nedsat, øget eller bortfalder
  • Du flytter til udlandet
  • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en periode
  • Hvis du genoptager samlivet med bidragsbetaler
  • Dit barn ikke længere bor hos dig, bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Opret betalingsaftale

Hvis du betaler uddannelsesbidrag via Udbetaling Danmark, kan du tilmelde dine betalinger til Betalingsservice gennem din bank. 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Det er Familieretshuset, der fastsætter og regulerer særlige bidrag, mens Udbetaling Danmark opkræver særlige bidrag og evt. udbetaler dem forskudsvist. 

Har du spørgsmål til bidragsafgørelsen eller selve størrelsen af bidraget, skal du kontakte Familieretshuset.

Hvis du har spørgsmål til opkrævningen af bidraget, skal du kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 62 eller via Digital Post til "Familieydelser".  

Vil du vide mere?

Få et overblik dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Giv fuldmagt til dine familieydelser

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser:

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om børnebidrag, ægtefællebidrag og andre bidrag. Hvis du er uenig i Familieretshusets afgørelse om bidrag, kan du klage over den.

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om forskudsvis udbetaling og opkrævning særlige bidrag. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med udbetalingen eller opkrævningen af bidrag. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den.

Familieretshuset eller Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for særlige bidrag.

Spørgsmål? Kontakt os

Uddannelsesbidrag

Familieretshuset, fastsætter og regulerer særlige bidrag, mens Udbetaling Danmark opkræver særlige bidrag og eventuelt udbetaler dem forskudsvist.

Spørgsmål til bidragsafgørelsen eller selve størrelsen af bidraget, kontakt Familieretshuset.

Kontakt Familieretshuset

Hvis du har spørgsmål til opkrævningen af bidraget, skal du kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 62 eller via Digital Post til "Familieydelser".

Send Digital Post til ´Familieydelser´