Pasning af døende og dækning af merudgifter ved terminalerklæring

Som pårørende kan du søge om et plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Nedenfor kan du læse om hvordan du søger om plejevederlag, dækning af merudgifter som sygeplejeartikler og hvornår du er berettiget til det.

Luk alle
Åben alle

Ansøg om plejevederlag Start

Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Her kan du ansøge om plejevederlag efter servicelovens § 119.

Inden du søger om plejevederlag

Hvis du ønsker at ansøge om at passe en nærtstående kan du kontakte Rådgivning og visitation via sikker post eller tage telefonisk kontakt, så tager vi imod din henvendelse.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du sende kopier af dine lønsedler fra de sidste tre måneder.

Har din nærtstående ikke MitID har du mulighed for at sende en fuldmagt eller samtykke erklæring ind til os via sikker post - eller aflevere til os i postkassen Skolevej 6, Gislev.

Hvornår kan du få plejevederlag

Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Følgende forudsætninger gør sig gældende:

  • En læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, samt at levetiden for din pårørende er kort
  • Din nærtstående skal have et plejebehov
  • Du og din nærtstående er enige om pleje- og pasningsopgaven
  • Plejen kan varetages i dit eller den døendes hjem

Sygeplejeartikler og lignende ved terminalerklæring

Der kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, ydes hjælp til sygeplejeartikler og lignende når:

  • Nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold passer en døende
  • Kommunen varetager plejen helt eller delvis eller der ydes tilskud til hjælp, som familien varetager
  • Et hospice varetager plejen.

Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold.

Lovgrundlag og kvalitetsstandard

§ 95 Læs mere på retsinformation. Lov om social service, kapitel 16.

§§ 119 og 122.  Læs mere på retsinformation. Lov om social service, kapitel 23.

Kvalitetsstandard for pasning af døende

Spørgsmål? Kontakt os

Orlov til pasning af døende

Telefon 72 53 60 00

Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag: 9.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os