Ansøgning til bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen for 2023 er lukket. Kommunen afventer udmelding fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur om Bredbåndspuljen 2024.

Du kan få mere information om bredbåndspuljen på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside

 

Hvad kan Faaborg-Midtfyn Kommune hjælpe med

Faaborg-Midtfyn Kommune står klar til at vejlede og understøtte dig og dit lokale bredbåndsprojekt bedst muligt. Vi hører derfor meget gerne fra dig/jer!

Flere bredbåndsprojekter både via bredbåndspuljen og uden for puljen er i de senere år blevet realiseret i Faaborg-Midtfyn Kommune. Her har det vist sig, at det nytter noget at gå sammen lokalt, evt. kontakte lokalrådet og sikre en god tværgående koordinering, dialog og kortafdækning. Dette hjælper vi gerne med at understøtte.

Læs mere om, hvad Faaborg-Midtfyn Kommune kan hjælpe dig med, hvis du vil starte et bredbåndsprojekt.

Luk alle
Åben alle

Det kan Faaborg-Midtfyn Kommune hjælpe dig med

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes ønske, at alle dele af kommunen får hurtigt og stabilt bredbånd, og at der sikres sammenhængende områder, så flest mulige husstande kommer med. Derfor støtter kommunen op om lokale bredbåndsinitiativer på flere måder og gennem et tæt samarbejde mellem Fynsland og lokalråd.

Udrulning af den digitale infrastruktur er markedsbaseret, hvilket er bestemt i Statens Teleforlig på området, hvilket vil sige, at det er branchen som udruller infrastrukturen og løbende udbygger denne.

Vi kan som kommune bl.a. hjælpe dig med:

  • Hjælp til formidling af projektet, f.eks. i forhold til presseomtale og anden form for videndeling.
  • Vejledning, sparring og hjælp, både i forbindelse med bredbåndsprojekter generelt og kommende ansøgningsrunder til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs bredbåndspulje.
  • Kommunal medfinansiering i forbindelse med ansøgning af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs bredbåndspulje.
  • Kommunal medfinansiering på 4.000 kr. pr. husstand i forbindelse med ansøgning af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs bredbåndspulje.

Derudover er du velkommen til at kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune, hvis du mangler yderligere vejledning til at komme i gang med et projekt om bedre bredbånd. Vær opmærksom på, at bredbåndsteknologien både kan være kablet og trådløst.

Hvorfor sker det ikke automatisk?

Det ikke lovligt for kommuner at yde økonomisk støtte til bredbåndsinfrastruktur og lignende, fordi etablering af bredbåndsnet ikke er kommunal forsyningsvirksomhed. Det vil sige, at udrulningen af bredbånd skal ske på markedsvilkårene.

Derfor kan kommuner ikke udrulle bredbånd og må heller ikke yde økonomisk støtte eller garanti for andres bredbåndsprojekter. Dog kan kommunen yde medfinansiering i forbindelse med ansøgning af Energistyrelsens bredbåndspulje, jf. den landspolitiske aftale om vækst og udvikling i hele Danmark.

 

Kontakt:

Bredbåndsansvarlig i Faaborg- Midtfyn Kommune
Tlf. 7253 2074
E-mail lokalsamfundFMK@fmk.dk

Spørgsmål? Kontakt os

Kultur og Fritid

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 80 00

Send en mail

Skriv sikkert til os