Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen.

Du skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

En betingelse for at modtage støtte er, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller bestemmelser.

Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

Er du tilkendt førtidspension efter gamle ordning (før den 1. januar 2003) er der særlige regler ift. merudgifter. Kontakt Rådgivning og Visitation for nærmere information.

Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke merudgifter der kan ydes hjælp til, men f.eks. egenbetaling til medicin, befordring, handicaprettede kurser, beklædning, daglige håndsrækninger m.v.

Hvordan søger jeg om tilskud til merudgifter?

Du kan ansøge om dækning af merudgifter hos Rådgivning og Visitation som afgør, om du kan få dækket merudgifter.

Du kan søge digitalt her fra siden.

Er du ikke i stand til at søge digitalt, skal du kontakte Socialområdet.

Du skal dels dokumentere din funktionsnedsættelse, og dels dokumentere eller sandsynliggøre, at det medfører ekstraudgifter for dig.

Hvor meget kan jeg få i tilskud til merudgifter?

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 589 kr. pr. måned (2023). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter.

Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra nogle forskellige intervaller. Du kan læse mere om dette på borger.dk

Link: https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/Stoette-til-noedvendige-merudgifter-for-voksne

Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter. Tilskuddet er skattefrit.

Lovgivning

Reglerne vedr. støtte til merudgifter findes i Servicelovens §100:

'Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse'

'Voksenstøttevejledningen'

Spørgsmål? Kontakt os

Socialområdet Voksne

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os