Natura 2000-handleplaner

Natura 2000-handleplaner i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunens Natura 2000-handleplaner følger op på de statslige Natura 2000-planer.

Kommunens Natura 2000-handleplaner beskriver, hvordan beskyttelsen af de særligt udpegede arter og naturtyper, der findes i Natura 2000-områderne, gennemføres i kommune og hvordan interessenter inddrages.

Kommunen har pligt til at sikre, at handleplanerne er gennemført inden udgangen af 2021.

Luk alle
Åben alle

Natura 2000-handleplaner

Der ligger 9 Natura 2000-områder helt eller delvist i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er lavet en handleplan for hver af de 9 områder for perioden 2015-2021.

Handleplan kan fås ved henvendelse på Natur og Landskab. Du skal oplyse, hvilke dokumenter du f.eks. gerne vil have tilsendt til din mail.

Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved

Storelung

Skove og øer syd for Brahetrolleborg

Arreskov Sø

Store Øresø, Sortesø og Iglesø

Bøjden Nor

Vestlige del af Avernakø

Sydfynske Øhav

Svanninge Bakker

Kort over Natura 2000-områder

Spørgsmål? Kontakt os

Natur og Klima

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 35

Send en mail

Skriv sikkert til os