Diabetes

Vi har et tilbud til dig, der lever med type 2 diabetes. Vi arbejder med, at du får det bedre med din sygdom, så du – og ikke sygdommen – bestemmer.

At have en kronisk sygdom, som type 2 diabetes, kan påvirke en række ting i ens hverdag. Mange oplever, at daglige gøremål bliver mere udfordrende. 

Det behøver dog ikke at være sådan. Med vejledning, viden og sparring, kan du lære at leve godt med din diabets.

Hvem kan benytte tilbuddet 

Tilbuddet er til borgere over 18 år, som har en nyopdaget eller tidligere kendt
type 2 diabetes, uanset medicinsk behandling.
Pårørende er velkommen til at deltage i tilbuddet, uanset hvilken type tilbud der ønskes.

Hvad er formålet med tilbuddet

At du gennem vejledning, viden og sparring opnår bedst muligt udgangspunkt for håndtering af livet med diabetes såvel fysisk som mentalt. 

At du får nye ideer og finder nye veje til en sundere hverdag.

Hvad består tilbuddet af

Hold forløb

Forløbet varer 9 uger, hvor vi mødes 1 gang ugentligt i 3 timer fra klokken 16-19.
På holdet er der plads til 15 deltager samt pårørende.
I forløbet arbejder vi med korte oplæg fra sundhedsprofessionelle, dialog og udveksling af erfaringer samt praktiske øvelser.

Digitalt forløb

Forløbet tilgås via appen Mit liv - Min sundhed, hvor du kan få viden om livet med type 2 diabetes gennem billeder, tekst, videoer og øvelser.
Du har mulighed for at få introduktion til forløb sammen med sundhedsprofessionel.
Appen er gratis til download i Apples App Store eller Google Play. Via appen kan du også tilgå andre forløb.

Individuelt forløb

Forløbet består af individuelle samtaler, hvor du sammen med den sundhedsprofessionelle får viden, sparring og opsætter individuelle mål ift. hvad du ønsker at forandre i dit liv med diabetes.
Din pårørende har mulighed for at deltage i forløbet med dig.

Hvordan foregår forløbet

Hvor og hvornår undervisningen foregår, vil være forskelligt afhængigt af hvilket tilbud du benytter.

I forløbet vil du møde sundhedsprofessionelle vejledere, som hjælper dig med råd og svar på de spørgsmål du har. Du kan blandt andet møde, fysioterapeut, klinisk diætist, sygeplejerske, fodterapeut og psykolog.

Hvordan tilmeldes jeg tilbuddet

Yderligere information og ansøgning om deltagelse skal ske ved at kontakte os
(se kontaktboksen Sundhed og Forebyggelse 18+)

Du skal henvises fra din praktiserende læge, for at deltage i tilbuddet.

Du vil herefter blive kontaktet telefonisk, hvor der laves en afklaring af hvilket forløb du ønsker.

 

Få mere viden på: diabetes.dkdetdigitalesundhedscenter.dksundhed.dk

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhed og Forebyggelse 18+

Diabetes

Nørrevænget 1
5854 Gislev

Telefon 72 53 38 96

Telefon 72 53 60 92

Send sikkert til os via borger.dk

Send sikkert til os via virk.dk

Leder af Forebyggelse, Træning & Rehabilitering
Lotte Rørby Lagoni
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 82 43