Kontanthjælp

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, der gives til borgere, der i en periode ellers ikke vil være i stand til at forsørge sig selv, eller deres familie. Kontanthjælpen er en rettighed for alle borgere, som opfylder nogle lovbestemte kriterier. Jobcenteret vurdere og afgører mulighederne på baggrund af en konkret individuel vurdering.