Nu får pårørende og beboere på plejehjem mere indflydelse

Beboere og pårørende på Faaborg-Midtfyn Kommunes plejehjem får nu mulighed for at få endnu mere indflydelse på livet på plejehjemmet. Det sker gennem nye beboer- og pårørenderåd, der bl.a. kan komme med idéer til fx nye aktiviteter, drøfte det gode liv på plejehjemmet, arrangere fejringer af mærkedage mv.

17. august 2022

I løbet af efteråret bliver der oprettet beboer- og pårørenderåd på Faaborg-Midtfyn Kommunes plejehjem. Formålet er at give beboere og pårørende mere indflydelse og involvere dem mere i de ting, der foregår på plejehjemmet.

De nye råd sammensættes, så der både er beboere, pårørende, plejehjemsleder og medarbejdere repræsenteret. Derudover vil der også være en repræsentant fra vennekredsen, som er en selvstændig forening, der er tilknyttet det enkelte plejehjem.

Kristian Skovslund Nielsen, formand for Sundheds- og Ældreudvalget, siger: ”Vi genopretter nu beboer- og pårørenderåd for at give beboerne og de pårørende til beboere på plejehjemmene mere indflydelse på hverdagen. Coronaperioden var mange måder en udfordring for den gode dialog, men det er vigtigt, at vi skaber de bedste rammer for en levende dialog imellem beboere, pårørende og ledelsen af plejehjemmene. Beboer- og pårørenderåd kan være en vigtig brik i det arbejde”.


Medlemmerne af beboer- og pårørenderådet skal bl.a. drøfte, hvad det gode liv på plejehjemmet er – f.eks. om der er nye tiltag eller aktiviteter, der skal sættes i gang, eller om beboere og/eller pårørende ønsker ændringer på plejehjemmet indenfor de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer. Rådet kan også drøfte, hvordan mærkedage og helligdage fejres og få orientering fra lederen om fx økonomi og medarbejdersituation, resultater fra tilsynsrapport eller orientering fra vennekredsen.

Beboer- og pårørenderådet mødes to gange om året, og der er valg til rådet én gang om året.

 

Yderligere oplysninger, kontakt:
Kristian Skovslund Nielsen, formand for Sundheds- og Ældreudvalget, tlf. 72 53 17 04
Siggi W. Kristoffersen, vicekommunaldirektør, tlf.: 72 53 10 16
Louise Brændstrup Bech, kommunikationskonsulent, tlf. 72 53 11 41