Rådgivning og støtte

Her kan du finde informationer om de forskellige former for støtte og rådgivning, kommunen tilbyder familier, børn og unge.

 • Underret om svigt

  Fortæl os, hvis du har en bekymring eller mistanke om, at et barn eller en ung mistrives eller måske udsættes for fysisk eller psykisk overgreb.

  Læs mere
 • Forebyggende rådgivning

  Kommunen tilbyder forebyggende rådgivning og tilbud til børn og unge, deres familier samt til personale i dagpleje, daginstitutioner og på skoler.

  Læs mere
 • Plejefamilier og aflastning

  Her kan du finde information om, hvad det vil sige at være pleje- eller aflastningsfamilie.

  Læs mere
 • Børn og unge med særlige behov

  Her kan du læse om mulighederne for børn og unge med særlige behov.

  Læs mere
 • Familie­rådslagning

  Familierådslagning er en netværksinddragende metode til løsninger, hvis der er bekymring for et barn eller den unges sundhed, trivsel og udvikling.

  Læs mere
 • Sorggruppe

  Tilbud om støtte til børn og unge, der har mistet et nært familiemedlem

  Læs mere
 • Gratis advokathjælp

  Advokatvagten er et gratis tilbud til alle borgere, der har brug for personlig, juridisk rådgivning.

  Læs mere
 • SSP-samarbejde

  SSP er et tværfagligt samarbejde mellem Skole, de Sociale myndigheder og Politiet. Det overordnede formål er at forebygge kriminalitet blandt kommu...

  Læs mere
 • Fritidstilbud til udsatte børn og unge

  Børn og unge kan få hjælp og støtte til at starte en fritidsaktivitet og blive en del af et socialt fællesskab med andre.

  Læs mere
 • Social kontrol

  Hvis du får kendskab til eller har bekymringer om negativ social kontrol, er det vigtigt, at du handler. Se her, hvad du kan gøre og hvor du kan he...

  Læs mere