Hjemme­undervisning

I Danmark er der undervisningspligt - ikke skolepligt. Du kan læse mere om reglerne for hjemmeundervisning her på siden.

Krav til hjemmeundervisning

Det eneste krav er, at undervisningen kan stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen.

Giv kommunen besked

Sørger du selv for dit barns undervisning, skal du give skriftlig besked til kommunen. Det skal ske, før undervisningen starter.

Tilsyn med undervisningen

Skolen, som er distriktsskole for barnet, fører tilsyn med undervisningen.

Opvækst og Læring giver distriktsskolen besked om, at der er hjemmeundervisning.

Der føres tilsyn, i det omfang det er nødvendigt, for at vurdere om undervisningen lever op til lovens krav - dog mindst 1 gang årligt.

Prøver og opfølgning

Distriktsskolen kan hvert år afholde prøver i:

  • Dansk
  • Regning/matematik
  • Historie/samfundsfag 
  • Naturvidenskabelige fag

dette for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Prøverne ledes, efter aftale med distriktsskolen, af den, der har undervist barnet.

Skønner distriktsskolen, at undervisningen ikke har været forsvarlig, vil skolen orientere dig om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder. Er undervisningen stadig mangelfuld, underretter skolen Opvækst og Læring herom med fyldestgørende beskrivelse af mangler. Opvækst og Læring kontakter dig efterfølgende om indskrivning af barnet i folkeskolen eller anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes.

Udfyld skema om hjemmeundervisning

Du skal udfylde et digitalt skema om hjemmeundervisning. Det skal blandt andet fremgå:

  • Hvilke barn/børn, der skal modtage hjemmeundervisning
  • Hvem, der skal undervise
  • Hvor undervisningen skal foregå

Her finder du skema om hjemmeundervisning

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Børn og familie

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00