Oprettelse af grundejerforening

I de fleste lokalplaner stiller kommunen krav om oprettelse af en grundejerforening, som typisk skal vedligeholde veje, grønne områder eller andre fælles faciliteter.

Tidspunktet for oprettelsen er afhængigt af, hvor mange grunde der er solgt i lokalplanområdet, hvilket varierer fra lokalplan til lokalplan.

I mindre boligområder sender kommunen typisk et brev ud til samtlige grundejere i lokalplanområdet og stiller krav om, at foreningen skal oprettes inden for 3 måneder. Arbejdet med at indkalde til den stiftende generalforsamling og afholdelse af denne står grundejerne selv for.

Fra det tidspunkt, hvor grundejerne på den stiftende generalforsamling beslutter selve oprettelsen af foreningen, kan grundejerne træffe beslutninger som forening.

Det er Plan-myndigheden der godkender vedtægter/vedtægtsændringer. Kommunen skal godkende vedtægterne for at sikre overensstemmelse med lokalplanen eller den tinglyste deklaration samt Planloven.

Grundejerforeningen skal indsende foreningens vedtægter til godkendelse til Plan og Kultur.

Spørgsmål? Kontakt os

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os