Espe Børnehus

Espe Børnehave er en del af landsbyordningen, Espe Skole og Børnehave. Vi ligger i Espe, tæt på Ringe, og nyder godt af vores trygge lokalsamfund.

Luk alle
Åben alle

Vuggestue i Espe Børnehus den 1. april 2024

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2024 at etablere vuggestue i Espe Børnehave, som åbner den 1. april 2024.

Hvis du har skrevet dit barn på venteliste til et dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune med et ønske om plads i april 2024 eller senere, har du nu mulighed for at skrive dit barn på venteliste til vuggestue i Espe Børnehus. Dette skal du gøre via Digital Pladsanvisning - FMKplads fra fredag den 19. januar 2024 og senest den 26. januar 2024 kl. 9.00.

Hvis du ønsker at høre mere om vuggestuen er der mulighed for besøg. Du kan kontakte afdelingsleder Janine Wright-Jørgensen på telefon 72 53 49 42 eller mail jwrig@fmk.dk for at aftale besøg.

Om Espe Skole og børnehave

Espe Børnehave er en del af landsbyordningen Espe Skole og Børnehave. Her har vi en ”rød tråd” fra starten i børnehaven til slutningen af 6. klasse.

Espe Skole og Børnehave har været landsbyordning siden august 2015 og er beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune, tæt på Ringe. Børnehaven er normeret til 45 børn. Skolen er fordelt på 0. - 6.klasse, og der er ca. 35 personaler ansat.

Da vi er en landsbyordning, har vi muligheden for at skabe en "rød tråd" fra barnet starter i børnehaven til det går ud af 6. klasse. Det giver vores børn en tryg overgang mellem børnehave, forårs-SFO og 0. klasse. Børnene bliver således, gennem børnehavens hverdag og ferier, bekendt med skolens faciliteter, rutiner og skolens lærere og pædagoger, inden de starter i forårsSFO - samtidig med at børnehaven har sig egen afskærmede plads.

Hele landsbyordningen har en fælles økonomi, en fælles bestyrelse og et fælles værdigrundlag, som gør, at både skolen og børnehaven arbejder ud fra de sammen værdier og visioner. Det gør det meget nemmere at navigere for såvel jeres barn og jer som forældre.

Vi har også fælles traditioner, heriblandt årsfesten, motionsdagen og vores faste morgensang hver eneste fredag, hvor de indmødte børnehavebørn bliver hentet og fulgt over til skolen af de ældste fra 6. klasse.

Børnehavens fysiske rammer

Vores fysiske rammer er et 1 1/2 plans børnehus, med kælder. Huset er lyst og venligt og er nemt og overskueligt for børnene at finde rundt i. I løbet af start 2022 bliver vores nye tilbygning færdig og så får vi lidt bedre plads at boltre os på. Det glæder vi os meget til.

Rundt om i huset har vi indrettet forskellige læringsmiljøer. Vi har et selvstændigt åbent køkken, hvor vi har mulighed for at tilberede lidt mad og bage, sammen med børnene. Der er separate køleskabe til børnenes egne madpakker, til frugt, frokost og eftermiddagsmaden.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.30-16.45
Fredag kl. 6.30-15.45

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

En tryg børnehavestart er vigtig for barnet, familien og for børnehavens hverdag.

Med børnehaven starter en ny epoke i barnets liv. Det er vigtigt for os at både børn og forældre oplever at få en god og tryg opstart. Det er forældrene der kender barnet bedst og vi er meget fleksible i forhold til at få indkøringen til at fungere, bedst muligt.

Kontaktpædagog

I Espe Børnehave er hvert barn tilknyttet en kontaktpædagog, som er hovedansvarlig for det almindelige forældresamarbejde, samtaler, udarbejdelse af eksempelvis sprogvurdering med mere. Kontaktpædagogen har den primære kontakt med forældrene, men alle personaler er klar til en snak, når der er brug for det. Vi tilstræber at kontaktpædagogen forbliver den samme, i hele børnehavetiden.

Forældresamarbejde

Det gode forældresamarbejde og den gensidige tillid er afgørende for vores hverdag i børnehaven og for barnets trivsel.

I må gerne være synlige og deltage, så børnene oplever alle voksne, som en del af et større fællesskab. Det trygge og tillidsfulde samarbejde er vigtigt for barnets trivsel og udvikling. Vi vægter særligt den daglige snak og kommunikation. Derudover afholder vi fast én forældresamtale om året, og I kan som forældre altid bede om en samtale, hvis I har brug for det.

Vi afholder forskellige aktiviteter i børnehaven, så som sommerkoncert , fester, arbejdsdage og bedsteforældredage, og I kan som forældre vælge at deltage til jeres barns fødselsdag i børnehaven. Vi afholder årligt et forældremøde omkring oktober, og for de ældste der starter i forårsSFO i april, har vi yderligere et infomøde.

Vi informerer på opslagstavler og i AULA eller eventuelt gennem uddeling af sedler på børnenes pladser. Der skrives jævnligt korte dagbøger om, hvad de enkelte grupper har foretaget sig om dagen, som I kan læse på tavlen.

Garderobe/tøjkassen

Når I henter eller afleverer jeres barn, er det jeres ansvar at se efter om alt, hvad der skal bruges i børnehaven, er i garderoben. Tøj der passer til årstid, vejr og vind. Tingene skal hænge og ligge fremme på garderobepladsen, så barnet selv kan nå det. Derved kan I hjælpe jeres barn til selvstændigt at finde sit tøj frem fra kassen og/eller tasker m.m.

Vi gør meget ud af, at børnene skal blive så selvhjulpne som muligt. Vi øver med børnene, så de fx selv øver på at tage tøj af og på, lyne lynlåsen, tage sko/støvler på, samt tage hue og vanter på. Det fremmer jeres børns selvstændighed at kunne selv og vi opfordrer til, at I som forældre bakker op omkring jeres børns selvhjulpenhed og øver det sammen med dem derhjemme.

I skal betragte barnets garderobe som jeres og barnets ansvar. Det vil sige, at det er jer der følger op på, om der er skiftetøj nok. Vi vil bestræbe os på at give besked, hvis vi tager det sidste af et stykke tøj.

Det kan ikke undgås, at børnene vil få forbyttet noget tøj eller andet, imens barnet går i børnehave; men det er meget lettere for alle, at holde styr på tingene, hvis der er tydelig navn i tøj, sko mv.

Madpakker

Som udgangspunkt spiser vi frugt/grønt om formiddagen og madpakker 2 gange – frokost og eftermiddag. Vi opfordrer til, at madpakkerne består af en sund og varieret kost.

Det er en god ide at barnet selv kan åbne sin madkasse - også hvis der er ostehapser,
Spegepølse, små bøtter grønt mm. Hjælp Jeres barn, ved at åbne/klippe en slids i det hjemmefra. Det gør barnet mere selvhjulpent, så der ikke skal ventes på en voksen, før de spændende små pakker kan spises.

AULA

Vi bruger AULA som kommunikationsplatform, i hele landsbyordningen. Hvis I ikke allerede har et barn hos os, får I pjecer med forklaring om, hvordan I logger på, og hvordan vi bruger AULA.

HUSK at tjekke kontaktinformationerne når I er logget på og udfyld informationer, hvor de mangler. I AULA skal I også udfylde stamkort og samtykker i forhold til mulig deling af billeder, kørsel og lignende.

Driller AULA hjælper vi meget gerne.

Dagligdagen

Dagligdagen i Espe Børnehave

 • Vi bestræber os på at starte dagen stille og roligt med mulighed for morgenmad i køkkenet frem til kl. 7:30
 • Kl. 9:30 samles vi i grupper, spiser frugt og personalet har planlagt aktiviteter for børnene. Aktiviteterne er tilpasset børnene i gruppen, årshjulet, læringsblomsten og læreplanstemaerne. Aktiviteterne kan foregå både ude og inde afhængig af indhold og årstid.
 • Kl. 11:30 spiser vi madpakker i grupperne, hvor der er fokus på samvær, nærvær, dialog og hygge ved bordet.
 • Efter frokost går alle børn på legepladsen, undtaget de børn der skal sove. På legepladsen er der fri leg, på tværs af grupperne og de voksne igangsætter lege og aktiviteter efter behov og ønsker.
 • Der spises eftermiddagsmad kl. 14:00, hvilket også kan foregå både ude og inde afhængig af vejr og vind.
 • Resten af dagen leges der evt. i mindre grupper eller individuelt, indtil børnene bliver hentet.

Fredage er som udgangspunkt ude-/båldage, hvor vi alle er ude det meste af dagen.

Mandag og fredag deltager de børn der er mødt ind, i morgensamling på skolen, kl. 8

Vores pædagogiske aktiviteter er tilpasset de børn vi har, samt et overordnet årshjul, der sikrer, at vi tilgodeser hele barnets udvikling, dannelse og læring. Vi arbejder i læringsmiljøer, der er planlagt ud fra læreplanstemaerne:

 • Alsidig personlige udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Madpakker

Medbring hver dag et stykke frugt/grønsag til formiddags-frugt, en madpakke med frokost og noget eftermiddagsmad – Selvfølgelig afhængig af, hvor længe dit barn er i børnehave.

Vi serverer morgenmad med mulighed for brød, pålæg, cornflakes og havregryn med mælk. Til alle andre måltider serverer vi, som udgangspunkt vand.

Måltiderne er vigtige samlingspunkter, med hyggelig stemning og gode samtaler. For at give mest mulig ro og oplevelse af, at kunne selv, er det vigtigt at barnet selv kan åbne sin madkasse – også den mad der er i madkassen (frugtstænger, ost og lignende)

Fridage og ferie

Når jeres barn holder fri, vil vi gerne vide besked.

Op til ferier og helligdage, bliver I bedt om at give tilbagemeldinger på, om jeres barn holder fri eller kommer i børnehave. Kommer barnet i børnehave vil vi også gerne vide, i hvilket tidsrum. Her er det vigtigt, at I er så præcise i tilbagemeldingen som muligt, da personalets ressourcer skal bruges bedst muligt over hele året. Vi tilstræber at personalet holder ferie, hvor der er færrest børn.

I ferierne har vi fællespasning med SFO'en og vi åbner og lukker som udgangspunkt altid sammen i børnehaven.

Arrangementer

I Espe Børnehave er der følgende arrangementer, som vi håber, at I vil deltage i:

 • Fælles arbejdsdag i landsbyordningen, hvor udearealer gives en kærlig hånd.
 • Minimum et årligt forældremøde.
 • Alle familier tilbydes en samtale, hvert år, om barnets trivsel og udvikling + ved behov.
 • Julehygge, teater, årsfest for hele landsbyordningen.
 • Hvert år afholder vi 2 bedsteforældre-/bedste ven-dage. En i foråret, hvor vi planter blomster og en sidst i november, hvor vi julehygger.

Fødselsdage

Vi vil rigtig gerne fejre jeres barns fødselsdag her i børnehaven. Dette aftales med personalet, så det passer med planlægningen af aktiviteter. Vi holder helst fødselsdagen om formiddagen eller i forbindelse med frokosten, da det passer bedst ind vores hverdag. Forplejningen kan være noget til formiddag eller til middag. Det kan være alt lige fra en flødebolle eller kage til frugt/grønt, frikadeller eller pasta. Vi er åbne for mange muligheder.

Forældre er selvfølgelig meget velkomne til at deltage. Fødselsdagen holdes, som udgangspunkt, i jeres barns gruppe. Børnehaven laver sammen med børnene en gave til fødselsdagsbarnet.

Månedsplaner/temadage

På tavlen i garderoben hænger der aktivitetsplaner for grupperne. Der vil være temadage, hvor vi vil blande børnene på tværs af grupperne og lave nogle fælles aktiviteter.

Sovebørn

Der er mulighed for at dit barn kan sove til middag, hvis det har behov for det. Vi har
madrasser og sengetøj. I må gerne medbringe sut eller bamse. Vi bruger en af stuerne som soverum.

Sygdom

Hvis jeres barn er sygt, vil vi gerne have besked. Vi vil gerne vide hvad det fejler, hvis der er smitterisiko for de andre børn i børnehaven. Gerne via opringning eller SMS.

Hvis barnet bliver syg i børnehaven, vil I selvfølgelig blive kontaktet. Det er derfor vigtigt, at I informerer os om, hvor vi kan træffe jer, og at I opdaterer numrene løbende i AULA, hvis I får nyt nummer eller andre kontaktoplysninger.

Pædagogik

I Espe Skole og Børnehave arbejder vi anerkendende. Det er vigtigt, at børnene trives og der er plads til både den enkeltes udvikling og til fællesskabet.

Vi lægger stor vægt på, at børns læring og udvikling skabes gennem fri leg, samt legende pædagogiske aktiviteter, der dels tager afsæt i børnegruppens sammensætning samt i det enkelte barns løbende udviklingstrin. Det sker med deltagelse af kompetente voksne, som er ansvarsfulde, respektfulde og som til daglig udviser stor faglighed og autenticitet, og vi møder vores børn med nærvær og anerkendelse. Vi skaber læringsmiljøer og læringsrammer, som understøtter børnene i deres egen afprøvning og udvikling af færdigheder.

Vi guider og understøtter individuelt, både synligt og usynligt. Vi udvikler hele tiden børnenes kompetencer og søger løbende at reflektere over det pædagogiske arbejde, så rammer, aktiviteter og struktur afspejler børnenes behov. Dannelsen af barnet er vigtig for os, så barnet oplever en stor selvrespekt og samtidig oplever sig selv som en del af både et mindre og et større fællesskab.

Dannelsen skal vokse naturligt med barnets alder. I Landsbyordningen bruger vi både hinandens lokaler og kompetencer, og hver fredag kommer 6. klasserne f.eks. over og tager børnehavebørnene med til fælles morgensang.

Vores nærområde er vigtigt for os og vi tager jævnligt på opdagelse i vores store nabolag. Vi tager gerne på gåtur ud til f.eks. den lokale Krokodillesø (som børnene kalder den) og til Tumleparken. Vi besøger også kirken og får en snak med præsten og får lov at plukke æbler til æblemos og æblekage fra hans træer. Vi kan lide at se, hvor vores mad kommer fra og sår gerne grøntsager i højbedene på legepladsen og på det lille stykke jord vi har i landsbyordningens ”Landsbyhave”.

I Espe Skole og Børnehave arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer:

 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Natur og naturfænomener
 • Barnets alsidige og personlige udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnet i centrum

"Barnet i centrum" sikrer en ensartethed i Faaborg-Midtfyn Kommune med hensyn til barnets udvikling og skaber en rød tråd i forbindelse med barnets overgange og ved forældresamtaler. Således medvirker "Barnet i centrum" til at skabe en sammenhæng i og et overblik over barnets udvikling og læring, fra barnet starter i dagpleje eller vuggestue, og til det begynder i skole.

Personale

Ledelse

Leder af SFO og børnehave Janine Wright-Jørgensen, tlf. 72 53 49 42

Øvrigt personale 

4 pædagoger

2 pædagogmedhjælpere

Spørgsmål? Kontakt os

ESPE BØRNEHUS

Skolevej 4
5750 Ringe

Telefon: 72 53 46 42
Send en mail