Kombinations­tilbud

Kombinationstilbud giver mulighed for at kombinere pasning i dagtilbud med pasning i private pasningsordninger.

Et tilbud til forældre med skæve arbejdstider

Som enlig har du ret til et kombineret pasningstilbud, hvis du har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider på hverdage.

Som samboende har I ret til et kombineret pasningstilbud, hvis I begge har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider på hverdage.

Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning af dit barn i en fleksibel pasningsordning. Den fleksible pasning kan finde sted om aftenen, om natten eller i weekenden.

Tilrettelæggelse af kombinationstilbuddet

Tilrettelæggelsen af kombinationstilbuddet skal ske ud fra dit dokumenterede, arbejdsbetingede pasningsbehov samt dit pasningsbehov for fleksibel pasning.

Det fleksible pasningsbehov skal udgøre gennemsnitlig 10 timer om ugen opgjort over en periode på mindst 4 uger. Kombinationstilbuddet må tidsmæssigt ikke overstige en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud.

Ansøgning og dokumentation

Er dit barn indmeldt i et kommunalt dagtilbud, skal du sende ansøgning om kombinationstilbud senest 1 måned før periodens start og senest 2 måneder før, hvis det drejer sig om en privat institution eller et kommunalt dagtilbud i en anden kommune.

Du skal vedhæfte dokumentation for dine arbejdstider i 4 sammenhængende uger. Dokumentationen skal være underskrevet af din arbejdsgiver. Pasningsaftalen med den fleksible pasningsordning skal også vedhæftes ansøgningen.

Vær opmærksom på, at der er en måneds sagsbehandlingstid, hvis dit barn allerede har en plads i et dagtilbud. Har dit barn endnu ikke fået et dagtilbud, følges de generelle retningslinjer for optagelse i dagtilbud.

Som forælder skal du selv finde og indgå aftale med en fleksibel pasningsordning, og du skal søge kommunen om tilskud til fleksibel pasningsordning. 

Ansøg om kombinationstilbud

Spørgsmål? Kontakt os

Pladsanvisningen

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 11.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 11.00

Bemærk:

Pga. stor travlhed er der i øjeblikket forlængede svartider på henvendelser til Pladsanvisningen.

Husk at du altid kan komme i kontakt med os ved at sende en sikker mail.