Privat pasningsordning

Du kan som forældre vælge at benytte en privat pasningsordning uden for barnets hjem.

Luk alle
Åben alle

Hvad er en privat pasningsordning?

Private pasningsordninger er baseret på en privat pasningsaftale mellem den private børnepasser og forældrene. Den private pasningsordning drives som udgangspunkt uden offentlige midler og finansieres helt eller delvist ved forældrenes betaling. Du kan som forælder søge om økonomisk tilskud til at betale en del af din private passers løn.

I en privat pasningsordning er der:

 • Ikke krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan
 • Ikke krav om alternativ pasning ved sygdom, ferie eller lignende
 • Ikke krav om forældres indflydelse og medbestemmelse på indholdet i den private pasningsordning

Forskel mellem privat pasningsordning og dagtilbud

En privat pasningsordning er ikke et dagtilbud. Private pasningsordninger er oprettet efter dagtilbudslovens § 78, og dagtilbud er oprettet efter dagtilbudslovens § 19 og § 21.

Forskelle mellem private pasningsordninger og dagtilbud er beskrevet i det følgende:

GENERELT

Private pasningsordninger:

Private pasningsordninger skal tilrettelægges, så de fremmer børnenes læring gennem trygge læringsmiljøer. Der stilles ikke krav om udarbejdelse af en ramme for arbejdet med børnenes læring.

Dagtilbud:

Dagtilbud skal tilrettelægge pædagogiske læringsmiljøer for børnene, der inden for og på tværs af seks læreplanstemaer understøtter de pædagogiske mål for børnenes læring. Der stilles krav om udarbejdelse af en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde.

OPSIGELSE

Private pasningsordninger:

Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis der gennem det løbende tilsyn konstateres, at pasningen i den private pasningsordning ikke er tilrettelagt efter de krav, som følger af loven og pasningsaftalen.

Dagtilbud:

Kommunen kan ikke opsige et barn fra et dagtilbud, medmindre barnet tilbydes et andet tilsvarende dagtilbud.

TILSKUD UNDER FULD BARSEL MED DET BARN, SOM INDMELDES I PRIVAT PASNINGSORDNING

Private pasningsordninger:

Der gives ikke tilskud til privat pasningsordning, så længe et af barnets forældre afholder fuld barsel til barnet. Der er dog følgende særlige tilfælde:

 • Forældre har brug for aflastning i hjemmet på grund af f.eks. flerfoldsfødsel eller fødselsdepression.
 • Barselsorloven er udskudt, og barnet har behov for at holde kontakten til den private børnepasser.
 • Den forælder der har barsel, genoptager arbejdet delvist under barselsorloven.

Det er kommunen, der vurderer, hvornår et pasningsforhold kommer ind under særlige tilfælde.

Send din forklaring og dokumentation til Pladsanvisningen.

Dagtilbud:

Det har ingen økonomisk betydning om en forældre afholder fuld barsel til barnet, som indmeldes i dagtilbud.

SØSKENDETILSKUD

Private pasningsordninger:

Er et eller flere børn indmeldt i privat pasningsordning udgør søskendetilskuddet 85% af søskenderabatten af det billigste alderssvarende kommunale dagtilbud i kommunen, hvis den billigste plads for kommunen er den private pasningsordning.

Dagtilbud:

Faaborg-Midtfyn Kommune yder søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Hvis forældre opfylder betingelserne for at få et søskendetilskud, udgør søskendetilskuddet halvdelen af forældrebetalingen for den billigste plads for kommunen.

Betingelser for søskendetilskud:

 • Børnene skal have samme adresse
 • Dagtilbudspladsen skal betales af den samme forælder

FORÆLDREINDFLYDELSE

Private pasningsordninger:

Der er ingen krav om forældreindflydelse i private pasningsordninger.

Dagtilbud:

Der er krav om forældreindflydelse via forældrebestyrelser i dagtilbud.

SPROGVURDERING

Private pasningsordninger:

Alle børn omkring 3 år, der går i private pasningsordninger, skal have foretaget en sprogvurdering. Sprogvurderingen foretages i et dagtilbud.

Dagtilbud:

Børn omkring 3 år, der går i et dagtilbud, og som har sproglige udfordringer, skal have foretaget en sprogvurdering i deres dagtilbud.

ALTERNATIV PASNING

Private pasningsordninger:

Der stilles ikke krav om alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i hverdage i private pasningsordninger.

Dagtilbud:

Der stilles krav om alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage på hverdage i dagtilbud. Det er kun grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december, der ikke skal tilbydes pasning.

SYGDOM

Private pasningsordninger:

Der stilles ikke krav om pasning af børnene, hvis der er sygdom i private pasningsordninger.

Dagtilbud:

Der stilles krav om pasning af børnene, hvis der er sygdom i dagtilbud.

ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD

Private pasningsordninger:

Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til private pasningsordninger.

Dagtilbud:

Der kan søges om økonomisk fripladstilskud til dagtilbud.

Find en privat passer

For at benytte en privat pasningsordning, skal du finde en privat passer. 

Du skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den private pasningsordning, der indeholder:

 • Navn, cpr./cvr.nr. på den private passer
 • Pasningsadresse samt tlf. og mail på den private passer
 • Navn, cpr.nr., adresse samt opstartsdato for barnet
 • Løn og arbejdstid
 • Opsigelsesvarsel
 • Pasning i forhold til ferie og sygdom ved pasningsordningen
 • Pasning i forhold til sygdom ved barnet
 • Rammer for tavshedspligt

Du kan finde godkendte private passere her:

Tilskud til privat pasningsordning Start

Du kan som forældre søge økonomisk tilskud til at benytte en privat pasningsordning, der passer dit barn i den private passers eget hjem.

Hvornår kan der søges om tilskud?

Du kan tidligst søge om tilskud til privat pasning 3 måneder før dit barn skal starte i privat pasningsordning.

Bemærk at du skal have søgt om tilskud, samt indsendt kopi af pasningsaftale med den private passer til kommunen, senest 1 måned før opstart. Dette skal overholdes, for at tilskuddet kan forudbetales rettidigt den sidste hverdag i måneden før opstart.

Du kan modtage tilskud til privat pasningsordning fra dit barn er 26 uger og indtil Forårs-SFO.

Tilskuddets størrelse

Tilskud til en privat pasningsordning udgør maks. 75 % af den udgift, du har til pasningsordningen.

I tabellen fremgår det maksimale tilskud for perioden 01.01.2024 - 31.03.2024:

Dagplejealder Timer pr. uge Maks. kr. pr. måned
0-2 år og 10 mdr. 1 - 10 1.505 kr.
0-2 år og 10 mdr. 11 - 20 3.010 kr.
0-2 år og 10 mdr. 21 - 30 4.515 kr.
0-2 år og 10 mdr. 31 - opefter 6.020 kr.
Børnehavealder Timer pr. uge Maks. kr. pr. måned
2 år og 11 mdr. - indtil Forårs-SFO 1 - 10 1.097 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil Forårs-SFO 11 - 20 2.193 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil Forårs-SFO 21 - 30 3.290 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil Forårs-SFO 31 - opefter 4.386 kr.

 

I tabellen fremgår det maksimale tilskud for perioden 01.04.2024 - 31.12.2024:

Dagplejealder Timer pr. uge Maks. kr. pr. måned
0-2 år og 10 mdr. 1 - 10 1.512 kr.
0-2 år og 10 mdr. 11 - 20 3.024 kr.
0-2 år og 10 mdr. 21 - 30 4.536 kr.
0-2 år og 10 mdr. 31 - opefter 6.048 kr.
Børnehavealder Timer pr. uge Maks. kr. pr. måned
2 år og 11 mdr. - indtil Forårs-SFO 1 - 10 1.094 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil Forårs-SFO 11 - 20 2.189 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil Forårs-SFO 21 - 30 3.283 kr.
2 år og 11 mdr. - indtil Forårs-SFO 31 - opefter 4.377 kr.

 

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet er forudbetalt og overføres til forælderens NemKonto den sidste hverdag i måneden.

Hvad koster en privat pasningsordning?

Prisen er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling mellem den private passer og forældrene. De fleste forældre betaler, hvad der svarer til en vuggestueplads for fuldtidspasning. Som forælder betaler du den private passer det fulde beløb hver måned (tilskuddets størrelse samt din egen andel).

Kan jeg få søskendetilskud?

Ja, hvis et eller flere børn er indmeldt i privat pasningsordning udgør søskendetilskuddet 85% af søskenderabatten af det billigste alderssvarende kommunale dagtilbud i kommunen, hvis den billigste plads for kommunen er den private pasningsordning.

Der ydes ikke søskendetilskud til Forårs-SFO og SFO i privat skole eller friskole.

Kan jeg få økonomisk fripladstilskud?

Nej, der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til private pasningsordninger.

Kan jeg få tilskud under fuld barsel med det barn, som indmeldes i privat pasningsordning?

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til privat pasningsordning, så længe et af barnets forældre afholder fuld barsel til barnet.

Der er dog følgende undtagelser:

 • Forældre har brug for aflastning i hjemmet på grund af f.eks. flerfoldsfødsel eller fødselsdepression.
 • Barselsorloven er udskudt, og barnet har behov for at holde kontakten til den private børnepasser.
 • Den forælder der har barsel, genoptager arbejdet delvist under barselsorloven.

Ansøg om tilskud til privat pasningsordning

Før du sender din ansøgning om tilskud til kommunen, skal du som forældre have indgået en skriftlig pasningsaftale med den private pasningsordning. En kopi af den underskrevne aftale skal vedhæftes under ”Andre udgifter” ifm. din ansøgning om tilskud.

Aftalen med den private pasningsordning skal indeholde:

 • Navn, cpr./cvr.nr. på den private passer
 • Pasningsadresse samt tlf. og mail på den private passer
 • Navn, cpr.nr., adresse samt opstartsdato for barnet
 • Løn og arbejdstid
 • Opsigelsesvarsel
 • Pasning i forhold til ferie og sygdom ved pasningsordningen
 • Pasning i forhold til sygdom ved barnet
 • Rammer for tavshedspligt

Ansøg om tilskud til privat pasningsordning

NB: Husk at vedhæfte pasningsaftalen i din ansøgning, jf. ovenstående.

Sagsbehandlingstid

Din ansøgning om tilskud til privat pasningsordning vil blive behandlet hurtigst muligt - og seneste inden for 10 arbejdsdage. Dog kan der i ferieperioder forekomme længere behandlingstid. Du modtager et bevillingsbrev, når din ansøgning er færdigbehandlet.

Privat pasningsordning i anden kommune

Du kan benytte privat pasningsordning i en anden kommune.

Du skal søge om tilskud til privat pasningsordning i din bopælskommune.

Opret en privat pasningsordning

Du kan blive privat passer og passe børn i dit eget hjem, i forældrenes hjem eller i eksterne lokaler.

Spørgsmål? Kontakt os

Pladsanvisningen

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 11.00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 11.00

Bemærk:

Pga. stor travlhed er der i øjeblikket forlængede svartider på henvendelser til Pladsanvisningen.

Husk at du altid kan komme i kontakt med os ved at sende en sikker mail.