Modersmåls-undervisning

Modersmålsundervisning giver flersprogede elever kendskab til deres modersmål og viden om forholdene i hjemlandet.

Modersmålsundervisning er et tilbud til alle flersprogede elever fra 1. til 9. klasse fra EU- og EØS-lande samt Færøerne og Grønland.
 
Eleverne vedligeholder og udvikler kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i deres hjemland, således at de får mulighed for at forstå deres kulturelle baggrund.

Oprettelse af hold

Der bliver oprettet hold, hvis der er tilmeldt 12 elever til undervisning i samme sprog, og hvis der kan tilbydes en kvalificeret lærer. Elevernes ugentlige timetal er fastsat til 3 timer.

Eleverne bliver tilmeldt hos flersprogskonsulenten.

Hvis der ikke er nok elever til et hold i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan flersprogskonsulenten henvise eleven til et hold i den nærmeste kommune.

Modersmålsundervisning er frivillig, men når en elev er tilmeldt undervisningen, forventes det, at eleven møder op hver gang.

Eleven kan kun gå til undervisning i ét sprog, som han/hun bruger aktivt i hjemmet.

Du kan se kontaktoplysninger til højre på siden.

Kontaktoplysninger

Center for Opvækst og Læring
tlf. nr. 72 53 30 00.

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Center for Opvækst og Læring, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Center for Opvækst og Læring