Modersmåls-undervisning

Modersmålsundervisning giver flersprogede elever kendskab til deres modersmål og viden om forholdene i hjemlandet.

Modersmålsundervisning er et tilbud til alle flersprogede elever fra 1. til 9. klasse fra EU- og EØS-lande samt Færøerne og Grønland.
 
Eleverne vedligeholder og udvikler kendskabet til modersmålet og får viden om forholdene i deres hjemland, således at de får mulighed for at forstå deres kulturelle baggrund.

Oprettelse af hold

Der bliver oprettet hold, hvis der er tilmeldt 12 elever til undervisning i samme sprog, og hvis der kan tilbydes en kvalificeret lærer. Elevernes ugentlige timetal er fastsat til 3 timer.

Eleverne bliver tilmeldt hos flersprogskonsulenten.

Hvis der ikke er nok elever til et hold i Faaborg-Midtfyn Kommune, kan flersprogskonsulenten henvise eleven til et hold i den nærmeste kommune.

Modersmålsundervisning er frivillig, men når en elev er tilmeldt undervisningen, forventes det, at eleven møder op hver gang.

Eleven kan kun gå til undervisning i ét sprog, som han/hun bruger aktivt i hjemmet.

Flersprogskonsulenten kan kontaktes på opvaekstoglaering@fmk.dk eller på telefonnummer 72 53 30 00.

Kontakt

Center for Opvækst og Læring

Mail: opvaekstoglaering@fmk.dk
Telefon 72 53 30 00