Special­undervisning for børn med særlige behov

Hvis dit barn har særlige behov, kan du få hjælp og støtte ud fra en konkret vurdering af dit barn.

Hvis dit barn har særlige behov, kan du få hjælp og støtte bevilliget ud fra en konkret vurdering af dit barns forskellige behov.

Luk alle
Åben alle

Støtte i almindelig klasse

Der bliver afsat et antal timer om ugen til den enkelte elev.

Timerne bruges for eksempel på en støtteperson i nogle af timerne, støtte i SFO'en eller støtte i frikvartererne.

Specialklasser

Der er specialklasser på følgende 4 skoler i kommunen:

  • Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse
  • Tingagerskolen i Ringe
  • Øhavsskolen i Faaborg
  • Brobyskolerne i Brobyværk

Specialklasserne er primært for elever, der generelt er udfordret i forhold til deres forudsætninger for indlæring. Eleverne har derfor brug for, at der tages særligt hensyn og gives støtte i undervisningen. Undervisningen er organiseret i mindre enheder.

Heldagsskolen

Faaborg-Midtfyn Kommune har heldagsklasser på Heldagsskolen i Korinth.

Heldagsskolen er for elever, der har problemer med at koncentrere sig eller med at reagere hensigtsmæssigt, når de bliver følelsesmæssigt påvirkede. Eleverne har brug for tæt voksenkontakt med henblik på at lære at fungere i faglige og sociale sammenhænge. Undervisningen er organiseret i mindre enheder med få elever.

Ungdomsskolens Heltidsundervisning

Ungdomsskolens Heltidsundervisning er et tilbud primært rettet mod ældre elever, hvor undervisningen er tilrettelagt i et tættere og mere praktisk orienteret miljø efter regelsættet i Ungdomsskoleloven.

Heltidsundervisningen foregår på Bangsbo i Faaborg.

Specialskoler i nabokommuner

Disse skoler er for elever med helt særlige behov eller diagnoser, fysiske eller psykiske handicap. Det kan være autisme, ADHD, Downs syndrom eller andet.