Facadeændringer

Ændringer på facade eller tag indenfor et område med en bevarende lokalplan kræver en godkendelse i forhold til lokalplanen.

Facadeændringer

Facadeændringer er fx udskiftning af vinduer eller døre, nyt tag og farver på facade og tag.

Mange områder er omfattet af en lokalplan. Hvis din ejendom ligger indenfor et lokalplanområde, skal du være opmærksom på, at lokalplanen kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag.

Bevarende lokalplaner har mere specifikke bestemmelser. Derfor skal bygningsændringer indenfor bevaringsværdige områder godkendes inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur.

Indsend din ansøgning om ændring af facade via Byg og Miljø under selvbetjening. Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning, som kræver login med NemID.

Ansøgningen skal være vedhæftet tegning eller billede af den eksisterende facade og facaden med de ønskede ændringer.

By, Land og Kultur

BYG
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 21 04
teknik@fmk.dk

Telefon- og åbningstid

Telefontid:
Mandag og tirsdag: 10-12
Onsdag: lukket
Torsdag: 15-17
Fredag: 10-12

BBR: 72 53 21 34 / 72 53 21 06
Byggesagsarkivet: 72 53 21 07
Matrikulære sager: 72 53 21 06
Hegnssyn: 72 53 21 06