Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge om boligstøtte, hvis du bor til leje i en bolig med eget køkken. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte/lån til en ejer- eller andelsbolig.

Udbetaling Danmark udbetaler boligstøtten

Det er Udbetaling Danmark som udbetaler boligstøtten til dig og det er derfor Udbetaling Danmark du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til din boligstøtte.
Hvis du vil søge om lån til indskud i din nye almene bolig, skal du kontakte din kommune.

Selvbetjening

Søg boligstøtte

Information om boligstøtte

Fold alle ud

Søg om lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om beboerindskud. Ansøgning om beboerindskudslån skal indgives i tilknytning til indflytningstidspunktet.

For at søge skal du bruge en boligattestation. Du kan få en boligattestation hos dit boligselskab.

Faaborg-Midtfyn Kommune skal bruge en boligattestation for at kunne behandle ansøgningen. Det er boligattestationen der skal vedhæftes til slut i ansøgnings proessen, når du bliver bedt om at vedhæfte dokumentation.

Søg om beboerindskudslån på borger.dk

Hvem kan få boligstøtte?

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist, kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig.

Læs mere om boligstøtte på borger.dk:

Vil du søge om boligstøtte

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte.

Hvor meget du kan få, kommer f.eks. an på: 

  • hvad du betaler i husleje

  • hvor stor boligen er

  • hvor mange I bor sammen

  • din/jeres samlede indkomst og formue.

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte:

Beregn din boligstøtte (uden NemID)

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på: 

borger.dk/boligstøtte

Her kan du: 

  • beregne og søge boligstøtte

  • oplyse om ændringer i din indkomst

  • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Kontakt Udbetaling Danmark

Film om kontanthjælpsloftet

Får du boligstøtte eller særlig støtte ud over din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, så kan kontanthjælpsloftet betyde, at du får mindre udbetalt. Her kan du se en kort film om, hvad kontanthjælpsloftet går ud på, og hvad det kan betyde for dig.

Se film om Kontanthjælpsloftet