Merudgiftsydelse § 41

Kommunen skal dække nødvendige udgifter til børn og unge under 18 år med et indgribende handicap eller en kronisk eller langvarig sygdom.

Hvem kan søge om dækning af merudgifter?

I kan søge om at få dækket merudgifter, hvis barnet eller den unge har:

  • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • indgribende, kronisk eller langvarig lidelse

At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets eller den unges daglige liv.

I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet eller den unge bliver forsørget i hjemmet.

Hvilke betingelser er der for at modtage dækning af merudgifter

Merudgifterne skal:

  • være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse
  • sandsynliggøres
  • pr. år være på mindst 4.900 kr. (2019)

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

I kan som familie til et barn med handicap fx. have merudgifter til:

  • medicin
  • beklædning
  • ekstra vask
  • befordring

Kontakt vedr. merudgifter § 41

Hvis du har spørgsmål vedr. medudgifter er du velkommen til at kontakte:

Irena Krasniqi
Telefon 72 53 32 20
Mail ikras@fmk.dk