Merudgiftsydelse § 41

Forsørger du et barn under 18 år med en funktionsnedsættelse eller alvorlig lidelse kan du få dækket nødvendige merudgifter.

Hvem kan søge om dækning af merudgifter?

I kan søge om at få dækket merudgifter, hvis barnet eller den unge har:

  • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • indgribende, kronisk eller langvarig lidelse

At funktionsevnen/lidelsen er indgribende og betydelig betyder, at den har alvorlige følger i barnets eller den unges daglige liv. Langvarig betyder, at lidelsen varer mere end et år, og kronisk/varig betyder, at den forventes at vare barndommen ud.

I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet eller den unge bliver forsørget i hjemmet.

Hvilke betingelser er der for at modtage dækning af merudgifter

Merudgifterne skal:

  • være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne eller lidelse
  • sandsynliggøres
  • pr. år være på mindst 5.207 kr. (2022)

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

I kan som familie til et barn med handicap fx. have merudgifter til:

  • medicin
  • beklædning
  • ekstra vask
  • befordring

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. medudgifter er du velkommen til at kontakte:

Børne- og Familieafdelingen
Telefon 72 53 30 00