Borgerstyret personlig assistance - BPA

Kommunen kan yde et tilskud til ansættelse af personlige hjælpere.

Hjælperne kan ansættes til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har indgribende karakter i hverdagen.

Forudsætning, der skal være opfyldt for at kunne gøre brug af ordningen:

  • Personen som skal modtage støtten, skal som minimum kunne varetage arbejdslederfunktionen og de dertil hørende opgaver.

Ordningen bevilges altid ud fra et individuelt skøn.

Afgørelse om tildeling af BPA efter Servicelovens §95 og §96 træffes af din myndighedssagsbehandler i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en håndbog vedr. hjælperordningen. I håndbogen beskrives kommunens retningslinjer samt uddybende kriterier for BPA-ordningen.

Håndbogen med de nærmere beskrivelser henvender sig både til de personer, der har en hjælperordning og personer, der er ansat som personlige hjælpere.

For yderligere information kontakt socialrådgiver i handicapteamet:

Visitation og Rådgivning
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 - 13