Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående, kan ansættes af kommunen, når visse betingelser er opfyldt.

Den nærtstående skal have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 

For at blive ansat til pasning af nærtstående kræver det at:

  • alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde,
  • at der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet, og
  • at kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Har du været ansat og modtaget løn af Faaborg-Midtfyn Kommune for at passe en nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap i en eller flere perioder siden den 1. januar 2006 efter Serviceloven §118?

Så kan du måske få behandlet din sag på ny


Social- og Indenrigsministeriet laver hvert år en vejledning om regulering af visse satser m.v. på ministeriets område (satsvejledning). Ministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser. Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav ydelse i forhold til den, som de har krav på efter serviceloven.

Læs orienteringsskrivelse fra Social og Indenrigsministeriet