Løntilskud til førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed.

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist. 

Det er jobcenteret, der bevilliger løntilskuddet på baggrund af en individuel vurdering og godkendelse af ansættelsesforholdet. 

Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem arbejdsgiveren og førtidspensionisten i samarbejde med den faglige organisation. 

Jobcenteret har mulighed for at bevillige hjælpemidler, særlig arbejdspladsindretning og mentorstøtte, hvis det er nødvendigt for ansættelsen. Jobcenteret tilbyder desuden vejledning og opkvalificering til førtidspensionister, ligesom der er mulighed for hjælp til at komme i virksomhedspraktik.

Kontakt jobcenteret

Jobcenter Faaborg-Midtfyn
Lindevej 5
5750 Ringe

Jobcenteret: 72 53 07 00

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kan du sende via borger.dk.

Send sikker post til jobcenteret