Løntilskud til førtidspensionister

Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, men ikke kan klare et job på almindelige vilkår, er job med løntilskud en mulighed.

Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud. Det er jobcenteret, der bevilliger løntilskuddet på baggrund af en individuel vurdering og godkendelse af ansættelsesforholdet. 

Løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstid, aftales mellem arbejdsgiveren og førtidspensionisten i samarbejde med den faglige organisation. 

Jobcenteret har mulighed for at bevillige hjælpemidler, særlig arbejdspladsindretning og mentorstøtte, hvis det er nødvendigt for ansættelsen. Jobcenteret tilbyder desuden vejledning og opkvalificering til førtidspensionister, ligesom der er mulighed for hjælp til at komme i virksomhedspraktik.

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøg om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Start Ansøg om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Læs mere om emnet

Fold alle ud

Regler for job med løntilskud for førtidspensionister

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist.  

Løn- og arbejdsvilkår

Løn- og arbejdsvilkår aftales mellem dig og arbejdsgiveren i samarbejde med de faglige organisationer.

Løntilskud

For at få tilskud skal jobbet godkendes som rimeligt af kommunen. Det er den kommune, hvor du bor, der skal godkende skånejobbet.

Tilskud til oplæring - mentorordning

Hvis dit fysiske eller psykiske tilstand betyder, at du har brug for hjælp eller vejledning, når du starter i jobbet, kan virksomheden få et tilskud fra kommunen til at dække de ekstra udgifter.

Tilskudsordningen kaldes for en mentorordning og dækker også for uddannelse af den medarbejder, der skal stå for din oplæring.

Støtte til hjælpemidler

Skal arbejdspladsen ændre på indretningen, eller er der brug for nogle særlige arbejdsredskaber, kan virksomheden søge tilskud hos kommunen. For at få tilskud skal hjælpemidlerne være af afgørende betydning for, om du kan klare dit arbejde.

Læs mere

Få mere info om løntilskud til førtidspensionister på borger.dk

Kontakt jobcenteret

Jobcenter Faaborg-Midtfyn
Lindevej 5
5750 Ringe

Jobcenteret: 72 53 07 00

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kan du sende via borger.dk.

Send sikker post til jobcenteret