Dialog og tilsyn med foreninger

Baggrund

Faaborg-Midtfyn Kommune har opsat en række retningslinjer for at skabe en dialog og fører tilsyn med foreningerne. Tilsynet skal sikre at tilskud er anvendt i forhold til Faaborg-Midtfyn kommunens regler og folkeoplysningslovens retningslinjer. Derudover skal tilsynet sikre at der ikke ydes kommunal støtte til foreninger, som underminerer demokratiet eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Foreningsbesøg

Der udtrækkes årligt 4 foreninger/aftenskoler til tilsynsbesøg. Relevante dokumenter gennemgås og foreningerne/aftenskolerne aflægges et besøg. Der lægges vægt på tilsyn i gensidig dialog, der skaber udvikling i samarbejdet mellem kommunen og foreninger. Der føres desuden ekstra tilsyn ved behov.

Ved nye foreninger/aftenskoler inviteres de ind til et møde med administrationen.

Ekstern revision

Der udtrækkes årligt fire foreninger/aftenskoler til ekstern revision ved Revisionsfirmaet BDO. Dette gør kommunen for at sikre at godkendte foreninger/aftenskoler anvender tilskud efter gældende regler.

Foreninger skal på forlangende kunne indsende:

  • Originalbilag tilhørende regnskab.
  • Oplysning om kontingentsatserne.
  • Foreningens vedtægter, samt referat af senest afholdte generalforsamling.
  • Dokumentation for medlemssammensætning. Kommunen kan forlange medlemslisterne fremsendt til dokumentation ved en uvildig person.
  • Oversigt over foreningens aktiviteter, samt hvor ofte og hvor længe de kører.

Offentliggørelse af foreninger

En gang årligt offentliggøres en liste, over foreninger/aftenskoler der har modtaget tilskud eller blevet anvist lokaler året før.

Kontakt

Helle Hansen
hha@fmk.dk

72 53 80 03