Regler for aftenskoletilskud

Regler for tilskud og puljer til folkeoplysende aftenskoler efter Faaborg-Midtfyns regler og folkeoplysningsloven.

Ansøgning om tilskud

Tilskudsberettiget folkeoplysende aftenskoler kan søge

  •  Tilskud til leder- og lærerløn
  •  Lokaletilskud

Folkeoplysningsudvalget skal inden den 15. september, have modtaget regnskab for det bevilgede tilskud samt foreningens regnskab for det seneste kalenderår. Det skal være underskrevet af hele bestyrelsen.

Beregning af tilskud til leder- og lærerløn

Beregningen af det maximale løntilskud tager som hovedregel udgangspunkt i den samlede lønudgift i de seneste 2 kendte år før tilskudsåret med følgende brøker:

  • Almen undervisning og foredrag: max. 1/3 af den bevilgede lønudgift.
  • Handicapundervisning: max. 7/9 af den bevilgede lønudgift.
  • Instrumentalundervisning: max. 5/7 af den bevilgede lønudgift.

Debatskabende aktiviteter

10 % af det kommunale tilskud skal afsættes til debatskabende aktiviteter.

Fleksible tilrettelæggelsesformer

40 % af det kommunale tilskud kan bruges til fleksible tilrettelæggelsesformer.

Mellemkommunal afregning

Har aftenskolen deltagere, som ikke er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune, skal der fremsendes et skema for hver kommune indeholdende: Foreningens navn, holdets timetal, start- og slutdato, holdbetegnelse/fag, personnummer, navn og adresse.

For yderligere information om leder- og lærerløn

Lokaletilskud

Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet offentligt lokale, kan en folkeoplysende forening få et tilskud på 75% af driftsudgifterne til egne og lejede lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning.

Udviklingspuljen

Formålet med udviklingspuljen er at støtte foreninger eller selv- organiserede grupper, hvor det øvrige tilskudssystem ikke dækker.

Ansøgningen skal have relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt sigte.

Puljen har et budget på 250.000 kr. og de fordeles ved 3 årlige ansøgningsfrister henholdsvis 20. januar, 20. april og 20. september. Fordelingen vil være ca. 1/3 af budgettet til hver uddeling.

For eksempler på hvad der kan søges om, samt yderligere kriterier

Brug af kommunale lokaler

Folkeoplysende foreninger kan søge om brug af kommunale lokaler til folkeoplysende aktiviteter.

Ved lån for en længere periode er ansøgningsfristen 1. maj. Ved enkeltstående arrangementer er ansøgningsfristen 14 dage før benyttelsen.

Der skal søges om benyttelse af kommunale lokaler igennem Conventus

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Kontakt

Helle Hansen
hha@fmk.dk
72 53 80 03