Regler for foreningstilskud

Regler for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter Faaborg-Midtfyn-Ordningen og Folkeoplysningsloven.

Ansøgning om tilskud

Alle godkendte foreninger fra det folkeoplysende foreningsarbejde kan søge om 

  • Lokaletilskud - herunder tilskud til vedligeholdelse og energioptimering
  • Medlemstilskud
  • Uddannelsestilskud

Ansøgninger til sendes igennem foreningens egen Conventus side, og der skal søges senest 20. april hvert år. Tilskuddet baseres på antallet af aktive, som foreningen har indberettet til idrættens organisationer pr. 31. januar.

Øvrige puljer kan søges 3 gange årligt – se længere nede  på siden:

  • Udviklingspuljen under Folkeoplysningsudvalget
  • Ansøgning til vedligehold og energioptimering
  • Ansøgning til energioptimering – ekstra engangspulje

Medlemstilskud

Medlemstilskud ydes til alle under 25 år. Enhedsprisen er afhængig af det samlede antal medlemmer i kommunen. Den vil gennemsnitligt ligge mellem 70-115 kr. pr. deltager.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om samlede antal medlemmer i foreningen, samt antal under 25 år.

Foryderligere information om kriterier og medlemstilskud

Kommunen bruger samme retningslinier for medlemsindberetning som DFIF, DGI og DIF, som standard for medlemstal for alle folkeoplysende foreninger. Foreninger der er medlem af DFIF, DGI og DIF skal indberette medlemstal via www.medlemstal.dk til årsskiftet og for at søge medlemstilskud skal alle søge via kommunens ansøgningsportal. Medlemstal opgøres som aktive medlemmer (indmeldte og betalende) i minimum 3 måneder i det pågældende kalenderår.
I linket kan du læse om retningslinier for og eksempler på indberetning af medlemstal.

Medlemstal og indberetning

Lokaletilskud

Hvis kommunen ikke kan anvise et egnet offentligt lokale, kan en frivillig forening få et tilskud på 70% af driftsudgifterne til egne og lejede lokaler til det frivillige foreningsarbejde.

Når 70% af driftsudgifterne er beregnet, så fratrækkes halvdelen af den procentsats som foreningens medlemmer over 25 år udgør.

Lokaletilskud ydes på basis af det foregående års driftsudgifter. Foreningen skal indberette samlede regnskab, hvor foreningens udgifter til lokaler samt indtægten fra kommunen til lokaletilskud tydeligt fremgår.

Der opkræves gebyr for brug af kommunale faciliteter.

Uddannelsestilskud

Formålet med uddannelsestilskuddet er at støtte foreninger der gerne vil uddanne deres ledere, instruktører og andre frivillige.

Puljen skal søges inden 20. april hvert år - hvor der søges på uddannelse/kurser afholdt i foregående regnskabsår. Der skal indsendes kvitteringer for afholdt uddannelses-/kursusaktivitet.

Bliver pulje budgettet overskredet, vil der blive fratrukket en procentdel af alles tilskud.

For yderligere information om uddannelsestilskudet

Energi- og vedligeholdelsespulje

Formål med Energi- og vedligeholdelsespuljen er at støtte foreninger, i egne eller lejede lokale, med at energioptimere og vedligeholde lokalerne, så de fremstår rimelig i forhold til den aktivitet der udfoldes.

Puljen kan søges 3 gange årligt - 20. januar, 20. april og 20. september.

Energi- og vedligeholdelsespuljen kan kun søges af folkeoplysende foreninger.

For yderligere informationer om puljen og kriterier

Søg pulje her

Udviklingspuljen

Formålet med udviklingspuljen er at støtte foreninger eller selv- organiserede grupper, hvor det øvrige tilskudssystem ikke dækker.

Ansøgningen skal have relation til folkeoplysende virksomhed og må ikke have et kommercielt sigte.

Puljen har et budget på 250.000 kr. og de fordeles ved 3 årlige ansøgningsfrister henholdsvis 20. januar, 20. april og 20. september. Fordelingen vil være ca. 1/3 af budgettet til hver uddeling.

Søg udviklingspuljen her

For eksempler på hvad der kan søges, samt yderligere kriterier

Brug af kommunale lokaler

Folkeoplysende foreninger kan søge om brug af kommunale lokaler til folkeoplysende aktiviteter.

Ved lån for en længere periode er ansøgningsfristen 1. maj. Ved enkeltstående arrangementer er ansøgningsfristen 14 dage før benyttelsen.

Der skal søges om benyttelse af kommunale lokaler igennem Conventus

Børneattester

For at få tilskud skal foreningen afgive erklæring om indhentning af børneattester.

For yderligere information om indhentning af børneattester

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Kultur og Fritid på 72 53 80 00 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.