Broby Fritidscenter

Nr. Broby Fritidscenter består af en forlænget hal med 7 badmintonbaner og et stort, moderne klubhus.

Indendørs faciliteter

  • 1 hal
  • Café der udbyder sund kost
  • Selskabs/lokaler
  • Klubhuset, Egeballe, Broby (ca. 300 m fra hallen ved boldbaner)
  • Større klublokale/selskabslokale med café
  • Mødelokaler
  • Overnatningsmuligheder
  • Omklædningsrum

Find yderligere oplysninger på fritidscenterets hjemmeside

Se hallens udviklingsplan

Kontakt

Broby Fritidscenter
Verningevej 11
5672 Broby
62 63 13 55

Broby Fritidscenter