Kværndrup Hallen

I Kværndrup Hallen kan du dyrke en bred vifte af foreningstilbud. Du finder bl.a. et foreningsbaseret fitnesscenter.

Indendørs faciliteter

  • Motionscenter
  • Hal
  • Café Selskabs/mødelokale
  • Skydebane

Udendørs faciliteter

  • Udendørs multibane
  • Handicap parkeringspladser

 Kværndrup Hallen huser følgende idrætsforeningerne

  • Kværndrup Boldklub
  • Kværndrup Idrætsforening

I forbindelse med byfornyelsen af Kværndrup i 2015 er der ligeledes sket en modernisering af Kværndruphallen med bedre forhold for hallens brugere til følge. Målet er at hallen skal være samlingspunkt for byens borgere også for aktiviteter der ikke har med motion og sport at gøre.

Find yderligere oplysninger på hallernes hjemmeside

Kontakt

Kværndrup Hallen
Vængevej 2A
5772 Kværndrup
62 67 18 00
administration@kvaerndruphallen.dk