Sten- og jorddiger

Diger fortæller en lang historie om bl.a. ejendomsskel og sognegrænser, og de er vigtige lokaliteter for mange spændende planter og dyr.

Beskyttede diger

De sten- og jorddiger, der er tilbage, er beskyttet efter museumsloven §29a.

Følgende sten- og jorddiger er beskyttet:

Vejledende registrering

Fyns Amt har foretaget en vejledende registrering af digerne. Kommunen vurderer i hvert enkelt tilfælde om et dige er beskyttet.

Dispensation

Generelt må du som ejer ikke ændre på beskyttede diger. Kommunen kan dog i særlige tilfælde give dispensation til digegennembrud, sløjfning og lignende.

Hvis du vil søge en dispensation, skal du sende en skriftlig ansøgning til kommunen. Når vi har modtaget din ansøgning, får du en kvittering. Kommunens sagsbehandler vil derefter kontakte dig for at drøfte sagen og eventuelt aftale, hvornår vi i fællesskab kan se på diget.

Kommunen afgør derefter, om det, du ansøger om, kræver dispensation efter museumsloven eller anden lovgivning. Det er også kommunen, der beslutter, om du kan få en dispensation.