Pas

Når du ønsker at få et pas, kan du henvende dig i hvilken som helst kommunal Borgerservice i Danmark.

Du kan få lavet pas i Borgerservice i følgende 3 situationer: 

 • Hvis dit gamle pas er udløbet
 • Hvis du har mistet dit pas
 • Hvis du skal have pas for første gang. 

For at få dit pas skal du gøre følgende:

Vigtigt at vide, når du bestiller nyt pas

Fold alle ud

Pas til voksne

Du skal starte med at udfylde ansøgningen til pas. 

Ansøg om eller forny dansk pas.HUSK der altid skal bestilles tid i Borgerservice.Det skal du tage med i Borgerservice, når du kommer: 

 • Dit gamle pas, også selvom det er udløbet. Hvis du ikke har dit gamle pas, men har et kørekort, kan du tage det med i stedet.
  Ellers skal vi bede dig om at medbringe original fødsels-, dåbs-, navne- eller personattest, sundhedskort eller anden legitimation med dit personnummer på samt billedlegitimation. 
 • Et gyldigt pasfoto. Du kan få taget et gyldigt pasfoto i Borgerservice. Vær dog opmærksom på vi ikke tager billeder af børn under 4 år. 


Hvis du er ny dansk statsborger, og du skal have lavet dit første danske pas, vil vi bede dig om at medbringe statsborgerretsbevis. 

Hvis du er dansk statsborger uden cpr.nummer, skal vi bede dig om at medbringe dokumentation for dit danske statsborgerskab.

Pas til børn

Når du skal have lavet pas til dit barn, starter du med at udfylde ansøgningen til pas.

HUSK der altid skal bestilles tid i Borgerservice.  

Det skal du tage med i Borgerservice, når du kommer: 

 • Barnet skal med i Borgerservice uanset alder
 • Barnets gamle pas eller en original dåbs-, navne- eller personattest
 • Et gyldigt pasfoto af barnet 
 • Legitimation på forælder (fx sygesikringsbevis, pas eller kørekort)
 • Hvis I har delt forældremyndighed, skal begge forældre underskrive en samtykkeerklæring. Hvis man ikke er digital kan Borgerservice kontaktes på telefon 72 53 15 60.  


Hvis barnet har skiftet statsborgerskab
Hvis dit barn har skiftet fra et andet statsborgerskab til dansk og skal have lavet sit første danske pas, vil vi bede dig om at medbringe barnets statsborgerretsbevis. 

Hvis barnet ikke har et cpr.nummer
Hvis dit barn er dansk statsborger men ikke har et cpr.nummer, skal vi bede dig om at medbringe dokumentation for dansk statsborgerskab. 

Priser for pas

Prisen for et nyt pas afhænger af din alder

 • 0-11 år: 150 kroner (2022) 
 • 12-17 år: 178 kroner (2022) 
 • 18 år - folkepensionsalderen: 890 kroner (2022)
 • Personer i folkepensionsalderen: 378 kroner (2022)

Pris for foto

 • Det koster 135 kroner (2022) at få taget pasfoto i Borgerservice. 

Bortkomne eller beskadigede pas

Kan et gyldigt eller udløbet pas ikke fremvises ved ansøgning, eller fremvises passet i ødelagt stand fordobles de gældende gebyrer. 

Prisen for bortkomne eller beskadigede pas

 • 0-11 år: 300 kroner (2022)
 • 12-17 år: 356 kroner (2022)
 • 18 år - folkepensionsalderen: 1.780 kroner (2022)
 • Personer i folkepensionsalderen: 756 kroner (2022)

Pris for foto

 • Det koster 135 kroner (2022) at få taget pasfoto i Borgerservice.

 

 

Krav til foto

Generelle regler for foto i pas


Pasfoto

 • Voksne og større børn kan få taget et pasfoto i Borgerservice
 • Fotoet er digitalt og koster 135 kroner (2022) i Borgerserice
 • Du kan også medbringe foto fra en fotoforhandler 


Foto af børn under 4 år

 • Borgerservice tager ikke foto af børn under 4 år.

Levering af dit nye pas

Der kan forventes en leveringstid på op til 3 uger.

Du vil få besked når dit nye pas er klar til afhentning i Borgerservice.

Husk at der skal bestilles tid til afhentningen, og der skal forevises billedlegitimation.

Hvis du ikke kan nå at få lavet nyt pas

Der er 3 muligheder for at få et pas i hastetilfælde:

 • Forlængelse af eksisterende pas
 • Midlertidigt pas (nødpas/provisorisk pas)
 • Hastelevering af nyt pas


Forlængelse af eksisterende pas
Hvis dit eller dit barns eksisterende pas er udløbet inden for de sidste 3 måneder, eller udløber inden for kort tid, før du skal rejse, kan du får det forlænget det én gang med et stempel. 
Bemærk at forlængelse af dit barns pas kræver samtykkeerklæring fra begge indehaver af forældremyndigheden. 

Forlængelsen af passet er gratis og gælder, til du kommer hjem fra din rejse, dog maksimalt i 1 år. 

Vær opmærksom på, at nogle lande ikke acceptere en forlængelse af passet. Du bør selv undersøge, om dit rejsemåls ambassade i Danmark eller via dit rejseselskab. Se andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside. 

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas. 
Udfyld pasansøgning og bestil tid til Borgerservice

Midlertidigt pas (nødpas/provisorisk pas)
Hvis dit eller dit barns pas er udløbet for mere end 3 måneder siden, kan du få et midlertidigt pas. 

Det koster det samme som et almindeligt pas, men hvis du bestiller et nyt almindeligt ps samtidig, indgår det midlertidige pas i prisen. 

Det midlertidige pas gælder, til du kommer hjem fra din rejse, dog maksimalt 1 år. 

Vær opmærksom på, at nogle lande ikke acceptere et midlertidigt pas. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål acceptere det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller via dit rejseselskab. Se andre landes pas- og visumregler på Udenrigsministeriets hjemmeside

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas. 
Udfylde pasansøgning og bestil tid til Borgerservice

Hastelevering af nyt pas
Hvis du blot har behov for at få leveret dit eller dit barns pas hurtigere end den almindelige leveringstid på ca. 3 uger, kan du vælge at få hasteleveret passet. En hastelevering tager ca. 11 hverdage. 

Du udfylder ansøgningen og bestiller tid på samme måde, som hvis du skulle have lavet et almindeligt pas. 

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, eller der er for længe, til du kan få en tid hos Borgerservice, er du velkommen til at ringe til os på 72 53 15 60. 

Hvis du har mistet dit pas

Mistet i Danmark
Hvis du har mistet dit danske pas i Danmark, skal du møde op i Borgerservice og skrive under på, at du har mistet det. 
Hvis dit gamle pas dukker op igen, skal du kontakt Borgerservice på telefon 72 53 15 60, så vi kan få det registreret i systemet. 

Hvis dit pas er blevet stjålet, skal du melde det til politiet, før du møder op i Borgerservice. 

Hvis det er dit barns pas, du har mistet, skal du digitalt udfylde Erklæring om bortkommet pas, før du møder op i Borgerservice. 

Mistet i udlandet
Har du mistet dit danske pas i udlandet, skal du melde det til politiet i det land, du ar mistet det i. 

Derefter kan du kontakte den danske ambassade/konsulat, som kan hjælpe dig med et nødpas. Se mere på Udenrigsministeriets hjemmeside