Aflastning og afløsning i hjemmet eller plejebolig

Aflastning og afløsning i hjemmet eller plejebolig.

Aflastning

Hvis du som pårørende passer en person med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge om at blive aflastet.
Aflastning er ophold for din nære pårørende i en døgnbemandet plejebolig eller i et daghjem i dagtimerne på hverdage.

Formålet med aflastning er at:

 • Støtte og hjælpe dig som pårørende, så du kan bevare det nødvendige overskud til fortsat at passe din nærtstående i hjemmet.
 • Du bevarer din livskvalitet og værdighed.
 • Lette din daglige tilværelse.

Hvem kan få hjælp?

Du kan bevilliges aflastning uden for hjemmet:

 • Når din nærtstående ikke kan være alene.
 • Når du har brug for et ”pusterum” .
 • Når du skal på ferie eller lign.

Afløsning

Hvis du som pårørende passer en person med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge om hjælp i form af afløsning i hjemmet.

Formålet med afløsning er at:

 • Støtte og hjælpe dig som pårørende, så du kan bevare det nødvendige overskud til fortsat at passe din nærtstående i hjemmet.
 • Du bevarer din livskvalitet og værdighed.
 • Lette din daglige tilværelse.

Afløsning i eget hjem er en planlagt ydelse med aftalte tidspunkter og omfang.

Hvem kan få afløsning?

Du kan bevilliges afløsning i eget hjem:

 • Når du er hjemmefra til særlige aktiviteter, og din nærtstående ikke kan være alene hjemme
 • Hvis du varetager plejeopgaver for din nærtstående.
 • Når du skal på ferie eller lign, og din nærtstående ikke kan være alene hjemme.

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 50 58

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 – 13

Send sikker post til Rådgivning og Visitation