Demenskoordinator

Oplever du hukommelsesbesvær eller har du en demensdiagnose, kan du og dine pårørende få råd og vejledning ved at kontakte demenskoordinator.

Hvad kan du bruge en demenskoordinator til?

Du kan bruge demenskoordinatoren, hvis der er behov for: 

  • Rådgivning og vejledning om demens, udredning, pleje og behandling
  • Støttende og vejledende samtaler til borgere og pårørende
  • Oplysning om og henvisning til kommunens tilbud f.eks visitation, aktivitetstilbud og aflastningsmuligheder samt andre tilbud i lokalområdet

Personcentreret omsorg med "blomstring i livet" som metode


Faaborg-Midtfyn kommune har siden 2014 arbejdet med blomstringsuniverset i samspillet med borgere og pårørende. Blomstringsuniverset er udviklet af Vibeke Drevsen Bach. Det bruges som et metaforisk og visuelt læringsunivers, der viser veje til menneskelig blomstring og trivsel. Både for mennesker med demens og deres familier! Mere end 1.000 medarbejdere og ledere fra ældreområdet har gennemgået et læringsforløb, hvor der forsat øves i kunsten at skabe det, som Vibeke Drevsen Bach betegner som menneskelig blomstring. Hun har skabt sit eget visuelle blomstringsunivers på baggrund af den engelske psykologiprofessor Tom Kitwoods teorier, som omhandler personcentret omsorg.  

Derudover benyttet også fortællingen ”Rejsen fra Jorden til Månen” som er en metafor til at forstå demenssygdommen, som den kan opleves inde fra og hvad det kræver af omverdenen.

Demensstrategien i Faaborg-Midtfyn Kommune

Demensstrategien 2019-2022 i Faaborg-Midtfyn Kommune

Det mobile rådgivnings- og aktivitetstilbud for mennesker med demens og deres pårørende


Faaborg-Midtfyn Kommune har et samarbejde med Assens, Nordfyns og Langelands Kommuner om projekt ”Det mobile rådgivnings- og aktivitetstilbud- for mennesker med demens og deres pårørende”.

I projektet er vi sammen om demens på tværs af kommunegrænser.

Vi samarbejder omkring forskellige aktivitetstilbud og vi flytter nogle af aktiviteterne rundt mellem kommunerne.

Vi samarbejder om at skabe tilbud til jeres familie, som har demenssygdommen tæt inde på livet.

Vi ønsker, at jeres familie kan orientere sig om muligheder for deltagelse i forskellige aktiviteter og at få mulighed for at danne netværk med ligesindede.

Demensvenner

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på at skabe et demensvenligt samfund. Derfor har kommunen indgået et partnerskab med Alzheimerforeningen om ”Projekt Demensvenner”.

Målet er at få 1000 demensvenner i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Alle kan være Demensvenner.
Som Demensven siger man ja tak til at få viden om demens og til at hjælpe mennesker med demens i dét omfang, man kan og har lyst til.

Du kan blive demensven:

• Ved at gå ind på hjemmesiden www.demensven.dk og tilmelde dig eller

• Ved at deltage i et gratis informationsmøde arrangeret af én af vores 10 demensven-instruktører.


Kontakt demenskoordinator-teamet

Telefon 72 53 50 61 / 5062
Send sikker post til demenskoordinator


Hvis du, din virksomhed eller forening ønsker at gøre en forskel for mennesker med demens

Kontakt:
Karin Madsen
Telefon 72 53 62 07
E-mail: kmad1@fmk.dk
Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk
Send sikker post til borger.dk