Demenskoordinator

Oplever du hukommelsesbesvær eller har du en demensdiagnose, kan du og dine pårørende få råd og vejledning ved at kontakte demenskoordinator.

Hvad kan du bruge en demenskoordinator til?

Du kan bruge demenskoordinatoren, hvis der er behov for: 

  • Rådgivning og vejledning om demens, udredning, pleje og behandlin
  • Støttende og vejledende samtaler til borgere og pårørende
  • Oplysning om og henvisning til kommunens tilbud f.eks visitation, aktivitetstilbud og aflastningsmuligheder samt andre tilbud i lokalområdet

Personcentreret omsorg med "blomstring i livet" som metode

Faaborg-Midtfyn kommune har siden 2014 arbejdet målrettet om at kunne fremme velbefindende uanset hvor personer i befinder sig i sit demenslivsforløb.
Vi benytter os af to læringsuniverser, der anvendes i samspillet mellem fagpersoner, borgere og pårørende: ”Månerejseuniverset” og ”Blomstringsuniverset”. De er sammenhængende koncepter udviklet af Vibeke Drevsen Bach til at fremme en bevidst blomstringskultur.

Link til beskrivelse af "Blomstringsuniverset" og "Måneuniverset"

Mere end 1.000 medarbejdere og ledere fra ældreområdet har deltaget i flerårige læringsforløb, hvor der forsat øves i at få nye om bord og i kunsten at skabe det, som Vibeke Drevsen Bach betegner som menneskelig blomstring på de mange niveauer. Hun har skabt disse visuelle universer bl.a. på baggrund af den britiske psykologiprofessor Tom Kitwoods teorier og metoder, som sigter på at fremme velbefindende og bygger på en personcentret pleje- og omsorgstilgang.

Demensstrategien i Faaborg-Midtfyn Kommune

Demensstrategien 2019-2022 i Faaborg-Midtfyn Kommune

Det mobile rådgivnings- og aktivitetstilbud for mennesker med demens og deres pårørende


Faaborg-Midtfyn Kommune har et samarbejde med Assens, Nordfyns og Langelands Kommuner om projekt ”Det mobile rådgivnings- og aktivitetstilbud- for mennesker med demens og deres pårørende”.

I projektet er vi sammen om demens på tværs af kommunegrænser.

Formålet med Rådgivnings- og Aktivitetstilbud er at sikre mennesker med demens samt deres pårørende, at de har mulighed for relevante, dækkende og tilgængelige Rådgivnings -og Aktivitetstilbud. 

Demensvenner

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på at skabe et demensvenligt samfund. Derfor har kommunen indgået et partnerskab med Alzheimerforeningen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har mere end 1200 demensvenner og der er god plads til flere.

Alle kan være Demensvenner.
Som Demensven siger man ja tak til at få basale oplysninger om demens samt forslag til nogle af de hindringer, det kan medføre for det enkelte menneske med demens og til at hjælpe mennesker med demens i dét omfang, man kan og har lyst til.

Du kan blive demensven:

• Ved at gå ind på hjemmesiden www.demensven.dk og tilmelde dig eller

• Ved at deltage i et gratis informationsmøde arrangeret af én af vores 10 demensven-instruktører.


Kontakt demenskoordinator

Eva Corfitzen
Telefon: 72 53 50 62
E-mail: escor@fmk.dk

Sanne Skyttegaard Pasfall
Telefon: 72 53 50 61
E- Mail: spasf@fmk.dk


Den angivne mailadresse er ikke sikker. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk på nedenstående link

Send sikker post til demenskoordinator


Hvis du, din virksomhed eller forening ønsker at gøre en forskel for mennesker med demens

Kontakt:
Karin Madsen
Telefon: 72 53 62 07
E-mail: kmad1@fmk.dk

Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk på nedenstående link

Send sikker post til borger.dk