Bofællesskabet Søbo

Botilbuddet henvender sig til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der har behov for praktisk eller verbal støtte til forskellige opgaver, men som kan klare, at der ikke er personaledækning hele døgnet.

Fakta

Antal rum  2
Størrelse i m2  
Antal lejligheder 9 + 7
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandard
Tilsynsrapport Link til tilsynsrapport 

 

Billede af Bofællesskabet Søbo
Luk alle
Åben alle

Om os - §105

Borgere

Botilbuddet henvender sig til voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Alle borgere har behov for udvidet støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
De fleste borgere er mobile, en enkelt benytter kørestol.
Alle borgere har verbalt sprog og flere benytter sig samtidigt at alternative kommunikation som lyde, kropssprog, fagter, tegn-til-tale, piktogrammer, foto m.m.

Bofællesskabet Søbo modtager ikke borgere med udadrettet adfærd.

Huset 

Byggeriet rummer 9 selvstændige lejligheder, fællesarealer, personalefaciliteter.

Fællesarealet rummer køkken/opholdsrum, depot og vaskerum. I tilknytning til fælleshuset er der terrasse.

Lejlighederne 

Lejlighederne er indrettet med stue, tekøkken, soveværelse, badeværelse og egen terrasse. Alle lejligheder har adgang fra fællesarealet og udgang til egen terrasse.

Medarbejdere 

Der er ansat 4 pædagoger og 2 SSA´er samt faste afløsere.

Hverdagslivet - § 105

Måltider 

Vi lægger vægt på læring og fællesskab, hvilket betyder, at vi for eksempel prioriterer det sociale samvær, der er i forbindelse med måltiderne. Alle måltider indtages som udgangspunkt i fællesstuen. Måltiderne tilberedes sammen med beboerne i i fælleskøkkenet. Der laves madplan for 14 dage af gangen.
Beboerne betaler via opholdsbetaling et fast beløb om måneden til kost.

Aktiviteter

Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor den enkelte i samarbejde med personalet ordner personlige opgaver som rengøring i egen bolig, tøjvask, økonomi, e-boks, indkøb, frisør, tandlægebesøg og lignende.

Samarbejde og netværk 

Der afholdes beboermøder hver 14. dag, hvor aftaler vedr. hverdagen struktureres, praktiske opgaver fordeles, fælles arrangementer og ture planlægges samt fælles informationer formidles.

Den pædagogiske indsats drøftes og evalueres løbende med beboer og på personalemøde.

Forældre, pårørende og venner er altid velkomne til at ringe eller komme på besøg.

Beboer indflydelse 

Beboerne har i takt med deres formåen medindflydelse og medbestemmelse i forbindelse med den daglig planlægning og de praktiske gøremål.

Sådan gør du

Henvisning og visitation foregår via Myndighedsafdelingen.

Man kan altid kontakte bostedet og lave en aftale vedrørende besøg og rundvisning.

Om os - § 107

Borgere

Botilbuddet henvender sig til unge med betydelig og varig funktionsnedsættelse, der har en solid tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Alle borgere har behov for støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
Alle borgere er mobile. Alle borgere har verbalt sprog.

Bofællesskabet Søbo modtager ikke borgere med udadrettet adfærd.

Formålet med tilbuddet er at træne beboeren til at kunne bo i egen bolig (med støtte) eller afdække beboerens støttebehov i forbindelse med visitation til andet botilbud.

Huset 

Byggeriet rummer 7 selvstændige lejligheder, fællesarealer, personalefaciliteter.

Fællesarealet rummer køkken/opholdsrum, depot og vaskerum. I tilknytning til fælleshuset er der terrasse.

Lejlighed 

Lejlighederne er indrettet med stue/køkken, soveværelse, badeværelse.

Medarbejdere

Der er ansat 5 pædagoger samt faste afløsere.

Hverdagslivet - §107

Måltider 

Alle måltider indtages som udgangspunkt i fællesstuen. Måltiderne tilberedes sammen med beboerne i i fælleskøkkenet. Der laves madplan for 14 dage af gangen. Beboerne har faste maddage.
Beboerne betaler via opholdsbetaling et fast beløb om måneden til kost.

Aktiviteter 

Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor den enkelte i samarbejde med personalet ordner personlige opgaver som rengøring i egen bolig, tøjvask, økonomi, e-boks, indkøb, frisør, tandlægebesøg og lignende.

Beboer indflydelse 

Beboerne har medindflydelse og medbestemmelse i forbindelse med den daglig planlægning og de praktiske gøremål.

Samarbejde og netværk

Der afholdes beboermøder hver 14. dag, hvor aftaler vedr. hverdagen struktureres, praktiske opgaver fordeles.

Forældre, pårørende og venner er altid velkomne til at ringe eller komme på besøg.

Sådan gør du

Henvisning og visitation foregår via Myndighedsafdelingen.

Man kan altid kontakte bostedet og lave en aftale vedrørende besøg og rundvisning.

Til fagpersoner og pårørende

I forbindelse med visitation til Søbo udarbejder visitator en myndighedshandleplan, som beskriver formålet med henvisningen og borgerens individuelle støttebehov.
Efter indflytning udarbejder sagsbehandler handleplan og bestilling på et opstartsmøde i samarbejde med borger, primærperson og afdelingsleder. Bestillingen er styrende for den pædagogiske indsats og mål/delmål, men kan variere meget både hvad angår emner og tidshorisont.

Metoder og tilgange - §105

Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende og struktureret med udgangspunkt i borgernes ressourcer, fysiske og psykiske velbefindende samt kognitive niveau.
Vi bruger KRAP, enkelte elementer fra den "Motiverende samtale", piktogrammer, foto, ugetavler, døgnrytmeskemaer, hjemmedagssedler, kalender, ny teknologi.

Metoder og tilgange - §107

Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende og struktureret med udgangspunkt i borgernes ressourcer, fysiske og psykiske velbefindende samt kognitive niveau.
Vi bruger KRAP og enkelte elementer fra den "Motiverende samtale".

Lovgrundlag 

Bofællesskabet Søbo er et botilbud til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau efter Almenboliglovens § 105 og servicelovens § 85, §107 og 83a.

Tilbudsportalen

Link til tilbudsportalen

Spørgsmål? Kontakt os

Bofællesskabet Søbo

Søvej 21 B
5750 Ringe

Telefon: 72 53 06 58 / 72 53 68 16 

Mail: Soebo-vp@fmk.dk 

Ledelse 
Mette Mathiesen
Mail: mmath@fmk.dk
Telefon: 72 53 68 71

 

Skriv sikkert til Bofællesskabet Søbo via Borger.dk

Skriv sikkert til Bofællesskabet Søbo via Virk.dk