Bofællesskabet Vesterparken

Botilbuddet henvender sig til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der har behov for verbal eller praktisk støtte til forskellige opgaver, men som kan klare, at der ikke er personaledækning hele døgnet.

Fakta

Antal rum  2
Størrelse i m2 39
Antal lejligheder 8
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandard
Tilsynsrapport Link til tilsynsrapport 
Udlejning Boligselskabet Domea

 

Billede af Bofællesskabet Vesterparken
Luk alle
Åben alle

Om os

Borgere

Botilbuddet henvender sig til voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Alle borgere har behov for udvidet støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
Alle borgere er mobile.
Alle borgere har verbalt sprog og flere benytter sig samtidigt at alternative kommunikation som lyde, kropssprog, fagter, tegn-til-tale, piktogrammer, foto med mere.

Bofællesskabet Vesterparken modtager ikke borgere med udadrettet adfærd.

Huset 

Der er 8 pladser i Vesterparken. 

Selve byggeriet rummer 8 selvstændige lejligheder, fordelt på 2 bygninger. Hver bygning rummer 4 lejligheder samt fællesareal.

Fællesarealerne rummer køkken, stue samt opholdsrum, depot og vaskerum. I tilknytning til fælleshuset er der terrasse.

Lejligheder

Lejlighederne er indrettet med stue, tekøkken, soveværelse, badeværelse og egen terrasse. Alle lejligheder har egen indgang samt direkte adgang til fællesarealet.

Medarbejdere

Der er ansat 3 pædagoger og 1 pædagogisk assistent samt faste afløsere. Tilbuddet har tilknyttet social - og sundhedsassistent, som er medicinansvarlig.

Hverdagslivet

Måltider

Vesterparken holder fællesspisning 2 gange om ugen.

Vi lægger vægt på læring og fællesskab, hvilket betyder, at vi for eksempel prioriterer det sociale samvær, der er i forbindelse med måltiderne.

Aktiviteter

Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor den enkelte i samarbejde med personalet ordner personlige opgaver som rengøring i egen bolig, tøjvask, økonomi, e-boks, indkøb, frisør, tandlægebesøg og lignende.

Beboer indflydelse

Beboerne har medindflydelse og medbestemmelse i forbindelse med den daglige planlægning og de praktiske gøremål.

Der afholdes beboermøder hver 14. dag, hvor aftaler vedrørende hverdagen struktureres, praktiske opgaver fordeles, fælles arrangementer og ture planlægges samt fælles informationer formidles.

Samarbejde og netværk

Efter indflytning udarbejder sagsbehandler handleplan og bestilling på et opstartsmøde i samarbejde med borger, primærperson og afdelingsleder. Bestillingen er styrende for den pædagogiske indsats og mål/delmål, men kan variere meget både hvad angår emner og tidshorisont.
Den pædagogiske indsats drøftes og evalueres løbende med beboer og på personalemøde.

Forældre, pårørende og venner er altid velkomne til at ringe eller komme på besøg.

Sådan gør du

Henvisning og visitation foregår via Myndighedsafdelingen.

Man kan altid kontakte bostedet og lave en aftale vedrørende besøg og rundvisning.

Til fagpersoner og pårørende

I forbindelse med visitation til Vesterparken udarbejder visitator en myndighedshandleplan, som beskriver formålet med henvisningen og borgerens individuelle støttebehov.

Metoder

Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende og struktureret med udgangspunkt i borgernes ressourcer, fysiske og psykiske velbefindende samt kognitive niveau.
Vi bruger enkelte elementer fra den "Motiverende samtale", piktogrammer, foto, ugetavler, døgnrytmeskemaer, hjemmedagssedler, kalender, ny teknologi.

Lovgrundlag 

Bofællesskabet Vesterparken er et botilbud til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau efter Almenboliglovens § 105 og servicelovens § 85 og 83a.

Tilbudsportalen

Link til tilbudsportalen. 

Spørgsmål? Kontakt os

Bofællesskabet Vesterparken

Vesterparken 3-13
5750 Ringe

Telefon: 72 53 06 60 / 72 53 68 20

Mail: vesterpark-vp@fmk.dk

 

Ledelse 
Mette Mathiesen
Mail: mmath@fmk.dk
Telefon: 72 53 68 71

 

Skriv sikkert til Bofællesskabet Vesterparken via Borger.dk

Skriv sikkert til Bofællesskabet Vesterparken via Virk.dk