Familievejleder for børn med handicap

Familievejlederordningen er et tilbud til dig, der har et barn under 18 år, som har fået konstateret nedsat funktionsevne

Familievejlederordning

Familievejlederordningen et et tilbud til familier med børn og unge i alderen 0 - 18 år, som netop har fået konstateret en betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.

Familievejledningen tilbydes indenfor 3 måneder efter, at kommunen har fået kendskab til, at funktionsnedsættelsen er konstateret. Vejledningen skal bygge bro mellem jer og kommunen i den indledende fase.

Hvad tilbyder familievejlederen

  • En introducerende og helhedsorienteret vejledning om jeres rettigheder og muligheder for hjælp
  • Formidling af kontakt til andre familier med børn og unge med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk.
  • Oplysning om vidensmiljøer og handicaporganisationer.

Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelse om hjælp til jer.

Vejledningen foregår hjemme hos jer, medmindre I ønsker, det skal foregå et andet sted.

Når vejledningen er afsluttet formidler familievejlederen kontakt og viden til Børne- og familieafdelingen.

Spørgsmål? Kontakt os

Opvækst og Læring

Familie, børn og unge

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 14.00
Tirsdag: 8.00 - 14.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 12.00

Telefontider:

Mandag: 9.00 - 15.30
Tirsdag: 9.00 - 15.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag: 9.00 - 12.00