Personlig hjælper

Kommunen kan yde et tilskud til ansættelse af personlige hjælpere, som også kaldes BPA ordning (borgerstyret personlig assistance)

Hvis du har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og et behov, der gør det nødvendigt, at yde ganske særlig støtte til pleje, overvågning og ledsagelse, kan kommunen bevilge tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere - såkaldt borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96. Ordningen forkortes ofte til BPA.

Formålet med ordningen er, at du på trods af et svært fysisk eller psykisk handicap, alligevel skal kunne leve en tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt i din egen bolig.

Luk alle
Åben alle

Hvem kan få borgerstyret personlig assistance (§96)

Hvis du har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og et behov, der gør det nødvendigt, at du får ganske særlig støtte til pleje, overvågning og ledsagelse, kan kommunen bevilge tilskud til ansættelse af en eller flere hjælpere - såkaldt borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96. Ordningen forkortes ofte til BPA.

Formålet med ordningen er at du, på trods af et svært fysisk eller psykisk handicap, alligevel skal kunne leve en tilværelse så selvstændigt og normalt som muligt i din egen bolig.

For at bruge BPA-ordningen, skal du være i stand til at fungere som arbejdsgiver. Hvis du overfører tilskuddet til en nærtstående, en virksomhed eller forening, skal du dog alene være i stand til at fungere som daglig leder/arbejdsleder for hjælperne.

Du skal være over 18 år, men der er ikke fastsat en øvre aldersgrænse, så du kan fortsætte med denne form for hjælp efter du er fyldt 67 år.

Hvad vil det sige at være arbejdsgiver

Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage en bevilling til BPA:

 • Praktiske og juridiske opgaver forbundet med ansættelse og afskedigelse af hjælper
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne
 • Udbetaling af løn
 • Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP
 • Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger.
 • Hvis du har overført tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en virksomhed, skal du stadig kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne.

Der findes en række private virksomheder, der tilbyder at varetage arbejdsgiveropgaven forbundet med BPA for borgerne.

Hvad vil det sige at være arbejdsleder

Det at være arbejdsleder betyder, at du skal kunne tilrettelægge hjælpen, og fungere som daglig leder for hjælperne:

 • Varetage vagtplanlægningen sammen med og for hjælperne
 • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce
 • Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler
 • Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne
 • Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
 • Afholde personalemøder hvis du har flere hjælpere

Sådan søger du

Du kan ansøge om borgerstyret personlig assistance (BPA) hos kommunen, som afgør, om du kan få BPA.

Du kan ringe til Socialområdet Voksne på telefon 72 53 24 00

Kontant tilskud til personlige og praktiske opgaver i hjemmet (§95)

Du kan søge om tilskud til personlige- og praktiske opgaver i hjemmet, hvis du er over 18 år og har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Du kan beholde tilskudsordningen så længe du opfylder betingelserne også efter det 65. år.

Ordningen om kontant tilskud omtales af nogle også som en BPA-ordning sammen med borgerstyret personlig assistance efter Lov om Social Service §96. Men der er tale om 2 forskellige ordninger med forskellige betingelser for hjælpen.

For at kunne komme i betragtning til hjælpen, skal der være tale om:

 • At behovet for personlig- og praktisk hjælp (Lov om Social Service §83) er mere end 20 timer ugentligt
 • At kommunen ikke kan stille hjælpen til rådighed på anden vis.
 • At du, eller en nærtstående, er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne.
 • At du kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre du indgår aftale med en nærtstående, forening eller privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til en af disse.

Takster pr. 1. oktober 2023

Timeløn

  Timeløn 17-23 tillæg (30%) 23-06 tillæg (35%) Lørdag 8-24 (30%) Søn- og helligdage (50%)
Løntrin 11 + 1.124

140,25

42,08 49,09 42,08 70,13
Løntrin 12 + 1.124 142,64 42,79 49,92 42,79 71,32
Løntrin 13 + 1.124 145,10 43,53 50,79 43,53 72,55

 

Månedsløn v. 37 timer pr. uge

Løntrin 11 22.487,25
Løntrin 12 22.870,50
Løntrin 13 23.264,66

 

Tillæg

Årligt tillæg for fast aften/nat 31/3 2000 niveau årligt 6.000,00
Tillæg giver pr. 1. april 2023 9.101,83
Pr. time  4,73

 

Reguleringsprocent pr. 1. april 2023

51,6971%

 

Spørgsmål? Kontakt os

Personlig hjælper

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os