Socialpædagogisk støtte

Du kan få hjælp til at udvikle samt vedligeholde dine færdigheder til, at kunne mestre dit liv i egen bolig.

Socialfaglig støtte er til dig med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale vanskeligheder. Tilbuddet kan være som bostøtte, tilknytning til et støttecenter eller deltagelse i Mestringsenheden. Der visiteres efter Servicelovens §82 og §85.

Luk alle
Åben alle

Socialpædagogisk bostøtte

Sådan søger du om socialpædagogisk støtte

Du skal visiteres til socialpædagogisk støtte. Visitationen sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering, som foretages af socialrådgiver i Myndighed.

Kontakt Socialområdet Voksne.

Støtten kan f.eks. bestå af:

 • Støtte til at skabe overblik og struktur i hverdagen
 • Finde strategier til at varetage praktiske gøremål i hjemmet
 • Støtte til kommunikation med offentlige myndigheder, sygehus eller egen læge
 • Støtte til at vedligeholde eller indgå i sociale relationer/kontekster

Dag- og Aftentilbud

 

I Støttecentrene arbejder vi i forlængelse af de indsatsmål, du har fået bevilliget igennem §85.
Formålet er at tilbyde en social kontekst, hvor du kan møde ligesindede, der arbejder med samme mål som dig selv.

Der bliver løbende lavet nye gruppeforløb, der passer til netop de indsatser borgerne har fået bevilliget i §85.

Temaerne i de forskellige gruppeforløb kunne fx være:

 • Planlægning og tilrettelægning af sin dag/uge
 • Social færdighedstræning
 • Lave aftaler og møde til aftaler med det offentlige
 • Undervisning i fx brugen af E-boks

Vi har stort fokus på, at de bedste ideer ikke altid kommer fra de ansatte.
Nogle gange findes løsningen på ens udfordring, ved at man hører, hvordan andre har klaret samme problemstilling.

Der er åbent alle ugens dage. Mandag til torsdag er det om aftenen fra kl. 16.00-20.00 og fredag til søndag er det formiddag/eftermiddag og slutter senest kl. 16.00

Støttecentret Faaborg

Støttecentret Faaborg er for dig med lettere nedsat psykisk funktionsevne, som har brug for støtte og vejledning i hverdagen.

Faaborg Støttecenter er for dig, som bor i egen bolig.
Hver borger er visiteret med et individuelt antal timer efter Servicelovens § 85 i forhold til støttebehov.
Støttecentret tilbyder socialpædagogisk råd og vejledning.

Nogle af de ting, som der typisk ydes støtte til, er:

• Læsning af post
• Vejledning om økonomi
• Kontakt til læger-speciallæger-offentlige instanser
• Etablering af socialt netværk
• Andet du måtte have brug for

Støttecenteret Ringe

Støttecentret Ringe er for dig med lettere nedsat psykisk funktionsevne, som har brug for støtte og vejledning i hverdagen.

Ringe Støttecenter er for dig, som bor i egen bolig.
Hver borger er visiteret med et individuelt antal timer efter Servicelovens § 85 i forhold til støttebehov.
Støttecentret tilbyder socialpædagogisk råd og vejledning

Nogle af de ting, som der typisk ydes støtte til, er:
• Læsning af post
• Vejledning om økonomi
• Kontakt til læger-speciallæger-offentlige instanser
• Etablering af socialt netværk
• Andet du måtte have behov for

Mestringsenheden

Mestringsenheden er et team bestående af socialpædagoger og ergoterapeuter. Vi er dine sparringspartnere, når du fokuserer på, at realisere dine ønsker og håb for et godt og aktivt hverdagsliv. 

Mestringsenheden tilbyder et tidsafgrænset forløb .

Hovedfokus er på:

 • Struktur i hverdagen, tankemønstre og energihåndtering.
 • Øvelse i redskaber, der giver dig adgang til det, som du ser som det gode hverdagsliv.
 • Fælles om løsninger hos dig personligt, dit nære netværk, i lokalmiljøet og ved hjælp af teknologi.

Sammen undersøger vi:

 • Hvordan en meningsfuld hverdag ser ud for dig
 • Hvad du du kan, og hvad du er motiveret for at opnå
 • Hvad der evt. står i vejen for dit gode hverdagsliv
 • Hvilke skridt du kan tage for at komme derhen, hvor du gerne vil

Hvem kan henvises til Mestringsenheden?

Personer, mellem 18-65 år, med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller/og sociale problemer.

Du står selv for transporten hen til Mestringsenhedens lokaler.

Hvor holder Mestringsenheden til?

Ringe - Tværgade 13

Faaborg - Damtoften 6B

Hvordan kommer jeg i gang?

Du henvender dig til:

Socialområdet Voksne

Telefon: 72 53 24 00

Spørgsmål? Kontakt os

Støttecentre og Mestringsenhed

Afdelingsleder Jeanett Jensen

Mail: jesch@fmk.dk
(Send ikke personfølsomme oplysninger på denne mail)

Telefon: 72 53 69 34


Afdelingsleder Dennis Fredell Olsen

Mail: defro@fmk.dk
(Send ikke personfølsomme oplysninger på denne mail)

Telefon: 72 53 68 18


Faaborg Støttecenter - Den Blå Ambassade 
Damtoften 6B
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 69 42

Ringe Støttecenter
Tværgade 13
5750 Ringe

Telefon: 72 53 68 42

 

Socialområdet Voksne
Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os