Tale-, høre- og syns­vanskeligheder

Hvis du har vanskeligheder med din tale, hørelse eller syn, tilbyder vi dig rådgivning, undervisning og afklaring af, hvilke hjælpemidler du kan have gavn af.

Hvis du har vanskeligheder med din tale, hørelse eller syn, tilbyder vi dig rådgivning, undervisning og afklaring af, hvilke hjælpemidler du kan have gavn af.

Luk alle
Åben alle

Tale Start

 

Har du og din tale brug for hjælp?

Har du tale- og/eller stemmevanskeligheder, som påvirker din evne til at deltage aktivt i din hverdag, er det her, du søger hjælp.

Tale- og eller stemmevanskeligheder kan for eksempel være stammen, løbsk tale, stemmeproblemer, specifikke problemer med dansk som andet sprog eller øvrige udtalevanskeligheder. Det kan eksempelvis også være talebesvær efter en blodprop eller hjerneblødning, hvor du ikke længere kan finde de rigtige ord eller det kan synes svært at udtale ordene helt korrekt. 

Hvordan får du hjælp?

Du kan enten selv henvende dig eller få en pårørende til at kontakte os. Det er også muligt at få forskellige fagpersonaler til at sende os en henvisning.

Hvis du oplever stemmeproblemer, beder vi dig venligst først at få en tid hos den lokale halslæge (kan kontaktes uden henvisning fra egen læge), der så vil sende din journal videre til os med en henvisning.

Hvordan er tilbuddet i FMK?

I samspil med dig vil talekonsulenten afdække dine vanskeligheder og afgøre, om der er et behov for undervisning. Hvis dette er tilfældet aftaler I sammen, hvordan dit undervisningsforløb skal sættes sammen. Det forløb du får tilbudt afhænger af, hvad du har brug for, hvorfor at hjælpen også udelukkende kan bestå af rådgivning og vejledning. I starten af undervisningsforløbet vil du og talekonsulenten i samarbejde få opstillet et fælles mål, som undervisningen derefter vil tage udgangspunkt i. For at undervisningen skal have effekt er det vigtigt, at du afsætter den nødvendige tid til undervisning og til selvtræning, og at det prioriteres højt i din hverdag.

Holdforløb for pårørende

Der vil være mulighed for at du kan tage et familiemedlem eller andre med særlig betydning for dig med.  

Hvor kan du modtage hjælp?

Tale-, Høre- & Synsteam, Østerågade 40, 5672 Broby.
Undtagelsesvist kan vi, under særlige omstændigheder, besøge dig i dit hjem.

Kontakt vores talekonsulenter for mere information.

Taleundervisning

Vi tilbyder undervisning til dig med disse vanskeligheder:

 • Afasi - en sproglig vanskelighed, der kan opstå efter en hjerneskade.
  Du kan have svært ved at tale eller forstå andre. Du vil også kunne opleve vanskeligheder ved at skrive og læse. Vi vil forsøge at give dig strategier, så du kan begå dig i din hverdag, trods dine sproglige vanskeligheder.
 • Dysartri - en motorisk udtaleforstyrrelse, der kan opstå efter en hjerneskade.
  Du kan have mistet din taletydelighed, din forståelighed og/eller din talenaturlighed pga. lammelser i taleorganiske muskulatur. Dine sproglige evner og kunnen er stadig intakt, men du kan alligevel have svært ved at forklare dig. Du kan have oplevelsen af, at du har ”en kartoffel i munden”.
 • Kognitive kommunikationsvanskeligheder - oplevelse af vanskeligheder ved den måde sproget bruges på.
  Du kan opleve koncentrationsbesvær, at du bliver mere glemsom, eller du kan opleve at blive afledt af irelevante tanker, når du taler. Måske kommer du til at afbryde andre, når det er deres tur til tale. Sproget er intakt, men du har vanskeligt ved at bruge det korrekt i de rette sammenhænge.
 • Verbal apraksi - en talemotorisk forstyrrelse som oftest ses sammen med afasi og forholdsvist sjældent alene. Talehastigheden er nedsat og den naturlige talemelodi gået tabt. Du kan derudover opleve symptomer som forlængede lydsegmenter, forvrængning af lyde og flere fejl ved længere ytringer.

Stemmeundervisning

Vi tilbyder undervisning til dig der har flg:

 • Stemmevanskeligheder - vanskeligheder der kan komme til udtryk ved f.eks. hæshed, stemmetræthed, klumpfornemmelse i halsen, ømhed eller smerte omkring halsen. 
 • Stammen - en hyppig afbrydelse/afvigelse i den flydende talestrøm. 

  Løbsk tale - hurtig, stødvis og/eller utydelig tale med pludselige spring i indhold.
 • Udtalevanskeligheder - f.eks. læsp eller opleve forkert udtale af bestemte lyde.
 • EILO - eneundervisning til dig med anstrengelsesudløste vejrtrækningsproblemer, der ikke er forårsaget af påvirket lungefunktion.
 • Laryngectomerede - individuel undervisning med formål at lære at kommunikere med vibratorstemme eller ventilstemme.
 • Mundhuleopererede - udtalevanskeligheder efter en operation. 
 • Kronisk hoste - en vedvarende hoste, der står på i mere en 8 uger. I undervisningen vil der være fokus på stemmepleje, vejrtrækning og hosteundertrykkende teknikker. 

Progredierende lidelser

 • Parkinson
  Har du Parkinson, kan du opleve at din tale og stemme lyder anderledes end før. Stemmen kan blive mere svag og utydelig, og din tale kan være blevet mere mumlende. Det kan være svært at igangsætte din tale og når du kommer i gang, taler du måske meget hurtigt.
  Der er mulighed for individuel undervisning eller på hold. Dine pårørende vil blive tilbudt at tage del i noget af undervisningen.
 • Multipel Sclerose - en neurologisk sygdom som kan give forskellige tale- og stemmevanskeligheder i form af talebesvær, utydelig tale, forceret taletempo og problemer ift. stemmekvalitet og stemmestyrke.  
 • Demens - forskellige former for demens kan have indflydelse på talen.
  Alt efter hvilken demensform der er tale om, samt hvordan den påvirker talen, er der forskellige tiltag og undervisning, der kan tilbydes. 

Kommunikationshjælpemidler

Lavteknologiske hjælpemidler:
Kommunikationshjælpemidler kan støtte kommunikationen hos mennesker med påvirket sprog eller uden talesprog. Dette kan f.eks. være som følge af en hjerneskade eller en neurologisk sygdom.
Lavteknologiske hjælpemidler er f.eks. grafiske symboler, fotos eller kommunikationstavler.
En talekonsulent afprøver diverse hjælpemidler for at finde det rigtige til den givne problematik og kan træne i brugen af hjælpemidlet, så det fungerer i dagligdagen.
Kontakt talekonsulenterne for flere oplysninger.

Højteknologiske hjælpemidler:

Hvis du har brug for hjælp til dine højteknologiske hjælpemidler eller ønsker at undersøge om der findes et hjælpemiddel, der kan afhjælpe eventuelle vanskeligheder, du oplever som følge af din funktionsevnenedsættelse bedes du kontakte:
Mobilitet & IKT
Heden 11
5000 Odense
Telefon 99 44 34 00
Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00

Høre Start

Undervisning, rådgivning og vejledning

Hørekonsulenterne kan bl.a. hjælpe med:

 • Vedligeholdelse og betjening af høreapparater
 • Udredning og afprøvning af høretekniske hjælpemidler (f.eks. teleslynge til TV)
 • Cochlear Implantat (CI)
 • Undervisning i høretaktik
 • Rådgivning til erhvervsaktive med hørevanskeligheder
 • Unge med hørevanskeligheder under uddannelse​​​​​​​
 • Rådgivning og vejledning til pårørende, plejepersonale m.fl.

Kontakt hørekonsulenterne for flere informationer på telefon 72 53 82 02 eller mail.

Batterier, slanger og andet tilbehør

Du kan bestille batterier og slanger til dine høreapparater samt batterier til udleverede fjernbetjeninger hos Oticon på følgende måder:

Bestil online via dette https://www.oticon.dk/hearing-aid-users/bestil-batterier eller

ring på telefon 53 53 00 60

Batterier/slanger bliver sendt til din bopæl i DK indenfor få dage. Der sendes ikke til adresser i udlandet.

Begynderundervisning

Er du ny med høreapparater, eller har du behov for at få genopfrisket, hvordan høreapparaterne skal behandles, for at du får bedst mulig gavn af dem, så kan du bestille en tid hos hørekonsulenterne.

https://hoererehab.dk/ er det muligt at læse både om de forskellige høreapparater og hvordan man vedligeholder dem bedst muligt.

Høretaktik

Høreapparatet kan ikke altid afhjælpe alle hørevanskeligheder og det er derfor en god ide at være opmærksom på hvor og hvordan man taler sammen. 

https://hoererehab.dk/ har også lavet nogle gode vejledninger i, hvordan man bedst kommunikerer i forskellige situationer.

Høretekniske hjælpemidler i hjemmet

Har du høreapparat og alligevel har væsentlige udfordringer i din hverdag, som kan tilskrives din nedsatte hørelse, så er det muligt at bestille tid hos hørekonsulenterne, hvor I i fællesskab kan drøfte dine udfordringer. 

For at et høreteknisk hjælpemiddel kan bevilges, skal det give en væsentlig lettelse i dagligdagen, og i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af hørenedsættelsen.

Høretekniske hjælpemidler på arbejde eller uddannelse

Oplever du at det er svært i forskellige situationer på dit arbejde eller i forbindelse med din uddannelse, kan det være at du har behov for et høretekniske hjælpemiddel.

Kravene til hørelsen er ofte rigtig stor på arbejdspladser og uddannelsessteder, og det kan være svært at høre i f.eks. telefon, til møder og i undervisningssituationer. Hvis dine hørevanskeligheder gør det svært for dig at komme i job eller fastholde dit nuværende arbejde, eller du har svært ved at følge undervisningen på dit uddannelsessted, tilbyder hørekonsulenterne dig hjælp til at få afdækket og afhjulpet dine vanskeligheder. Vi samarbejder med Jobcentret.

Cochlear Implantat (CI)

Et CI kan være et alternativt til et traditionelt høreapparat, når hørelsen bliver så dårlig, at du kun har meget lille eller ingen gavn af et høreapparat. Et CI er en avanceret form for høreapparat, der indopereres i det indre øre.
 
Et CI giver en hørelse, der er anderledes end normal hørelse, og det kan tage tid at lære at bruge denne hørelse. Derfor tilbyder hørekonsulenterne undervisning i (gen-)optræning af hørelsen til alle, der får CI. Undervisningen er individuel og tilrettelægges i samarbejde med den enkelte. Det er meget forskelligt, hvor godt man kommer til at kunne høre med et CI.
 
Hvis du er interesseret i at vide mere om, hvorvidt et CI kan være noget for dig, er du velkommen til at kontakte hørekonsulenterne i Faaborg-Midtfyn kommune.

Tinnitus, hyperacusis og Méniere

Er du generet af tinnitus eller lydoverfølsomhed kan du henvende dig ved CKV (Center for kommunikation og velfærdsteknologi i Odense) mandag, onsdag og torsdag mellem 9 og 11 på telefon: 99 44 34 00

Syn Start

Hvem kan få hjælp ?

Der ydes hjælp af synskonsulenten i kommunen til borgere med synsvanskeligheder, der er fyldt 18 år og som bor i Faaborg Midtfyn Kommune.

Hjælpen gives som udgangspunkt til voksne blinde og svagsynede med en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse.

Ved opstart af en sag skal man som udgangspunkt - med optimal brille - have en synsstyrke der på bedste øje er mindre end 6/18 = 0,33 eller et indskrænket synsfelt.

Der skal foreligge en øjenlægejournal, som der må indhentes oplysninger i. Journalen må ikke være mere end et år gammel, ellers skal der et nyt øjenlægebesøg til.

Der kan ikke ydes støtte, hvis behovet for briller og kontaktlinser alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene, som kan afhjælpes hos en optiker.

Eksempler på hjælp

 • Rådgivning om indmeldelse i Dansk Blindesamfund.
 • Rådgivning om handicapkørsel og ledsagerordning.
 • Undervisning i ledsagerteknik. Både til dig med med synsvanskeligheder og dine pårørende.
 • Undervisning i spiseteknikker.
 • Afprøvning og bevilling af kompenserende hjælpemidler. Det kan f.eks. være lupper og CCTV (Et forstørrelsesapparat).

Hvis du oplever synsforandringer

Det er vigtigt at blive undersøgt, hvis du oplever problemer med dit syn. Drejer det sig om nedsat syn, er det i første omgang en optiker, du skal kontakte.

Hvis du oplever andre symptomer, skal du kontakte din læge, der kan henvise dig til en øjenlæge, hvis det er nødvendigt.

Hvis du er under 18 år

Er man under 18 år, skal man henvende sig til:

Center for kommunikation og velfærdsteknologi (CKV)
Synsrådgivningen
Heden 11
5000 Odense C

Telefon 99 44 34 00

Spørgsmål? Kontakt os

Tale,- høre- og synsteam

Østerågade 40
5672 Broby

Taleteam

Telefon: 

Send sikkert til Taleteam via borger.dk

Send sikkert til Taleteam via virk.dk

 

Høreteam

Telefon 72 53 82 02 

Mandag til torsdag kl. 9.00 - 10.00

Træffesteder – kun ved tidsbestilling:

Østerågade 40, 5672 Broby

Jobcentret Ringe, Lindevej 5, 5750

Mellemgade 15, 5600  Faaborg

Send sikkert til Høreteam via borger.dk

Send sikkert til Høreteam via virk.dk

 

Synsteam

Telefon 72 53 82 02

Tirsdag og torsdag kl. 13.00 - 14.00

Send sikkert til Synsteam via borger.dk

Send sikkert til Synsteam via virk.dk