Natur-litt

Kursus for kvinder, der har brug for at vende tilbage til hverdagen efter en livskrise som følge af stress, angst eller depression.

En naturlig pause i en hektisk hverdag

Kurset foregår i naturen i Pipstorn skov og ved Trente Mølle.
Rehabiliteringstilbuddet er blevet til på baggrund af en bevilling fra Kulturregion Fyn.
Kurset varer i 9 uger med en mødedag om ugen af tre timers varighed.

Tilbuddet består af:
Guidet fælleslæsning
Natur og naturoplevelser
Spontan opmærksomhed
Fællesskab og bålterapi

Er Natur-litt noget for dig?

Tilbuddet her består af en kombination af natur og litteratur – vi læser sammen, går i skoven og slutter af ved bålet.

Naturen kan påvirke vores sanser uden at vi behøver at foretage os noget. Blot det at være i naturen kan opleves som inkluderende og skabe tryghed og overskuelighed. En række undersøgelser viser, at ophold i naturen har en beroligende effekt på vores nervesystem, at det sænker blodtryk, puls og muskelspændinger hos mennesker, som oplever et højt stressniveau.

Litteraturen tilbyder en mulighed for at spejle sig i andre og andres problemer. I guidet fælleslæsning får man mulighed for at kigge ind i litteraturen og se noget andet, end man plejer. Man får mulighed for at tale med nogle andre om det, man oplever – men man kan også beholde oplevelsen for sig selv.

Efter kurset er der mulighed for at deltage på et selvhjælpsforløb med tovholder på Møde- og Værestedet Huset i Faaborg.

Praktisk info og ansøgning

Alle mødegange foregår udendørs i Pipstorn skov og ved Trente Mølle. 
Der er i alt 9 mødegange med start d.4.3.2021 kl. 10.00-13.00
Kontakt Lisa Jørgensen for yderligere information og ansøgning om deltagelse tlf.  7253 6062

Kontakt

Lisa Jørgensen 
Telefon: 72 53 60 62
E-mail: ljor@fmk.dk  
Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via borger.dk