Smerterehabilitering til Borgere med vedvarende smerter

Du kan deltage i kommunens tilbud om smertebehandling, hvis du er truet socialt eller arbejdsmæssigt af vedvarende smerter.

Smerterehabilitering til borgere med vedvarende smerter

Målet er, at borgere, der socialt og arbejdsmæssigt trues af deres vedvarende smertetilstande, får værktøjer til at leve med deres vedvarende smerter, således at de opnår en forbedret livskvalitet i hverdagen. Og om muligt opnå en forbedret funktionsevne - herunder blive mere arbejdsmarkedsparate.

Fagligt opdateret: 13.02.2020.

Målgruppe og tilmelding

Borgere, der er socialt og arbejdsmæssigt truet på grund af vedvarende smerter.

Borgeren kan henvises via egen læge, kommunal trænende terapeut, jobcenteret, andet sundhedsfagligt personale, personlig henvendelse eller sygehus-/hospitalsafdeling.

Tilmelding: Se kontaktdata til i højre kolonne

Henvisning fra egen læge forsynes med overskrift: Smerterehabilitering. Henvisningen bør indeholde kort beskrivelse af den vedvarende smerte og varigheden heraf, tidligere behandling/træning og effekt af denne, borgerens motivation for kurset, øvrige diagnoser og arbejdssituation.

Tid og sted

Der udbydes 4 kursusforløb om året på Nørrevænget i Gislev.

Kurset foregår 1 gang om ugen og ledes af to fysioterapeuter.

Hvert kursusforløb strækker sig over 8 uger a 2 timers varighed med undervisning, erfaringsudveksling og en praktisk del på holdet.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

 

Kontakt

Maria Lindemann Pedersen
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 63 38
mpede@fmk.dk

Karoline Gerster Krog
Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon 72 53 46 78
kagek@fmk.dk

Maria Lau Hovgaard
Nørrevænget 1
5854  Gislev
Telefon 72 53 58 49
mahon@fmk.dk

De angivne mailadresser er ikke sikre. Hvis du skal sende sikkert, skal du sende via borger.dk

Pjece om smerterehabilitering

Læs mere om tilbuddet