Kvalitets­standard for Sygepleje

I kvalitetsstandarden kan du få information om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig omkring Sygepleje.

Kvalitetsstandarden har afsæt i gældende lov på området og du får information om, hvilken hjælp der tilbydes i forbindelse med sygepleje.
Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. februar 2019. 

Luk alle
Åben alle

Der ydes vederlagsfri sygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen

Sundhedsloven § 138
Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri kommunal sygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Alle borgere kan efter en sygeplejefaglig vurdering visiteres til sygepleje.

Sygepleje i en af kommunens sygeplejeklinikker eller eget hjem.

Sygepleje ydes hele døgnet alle ugens 7 dage/ 365 dage om året.

Sygepleje leveres på plejehjem herunder aflastning og på Rehabiliteringscenter Bakkegården.

Sygepleje leveres i udgangspunktet i en af kommunens sygeplejeklinikker. Kun hvis borgeren ikke har mulighed for at transportere sig selv/ eller har mulighed for at blive transporteret til en sygeplejeklinik, leveres sygepleje i eget hjem.

  • Transport til og fra sygeplejeklinikken er egenbetaling.
  • Patienten skal selv købe 2 - 3 dispenseringsæsker, når personalet doserer medicin.
  • Der dispenseres kun lægeordineret medicin der er ordineret i Fælles Medicin kort.
  • Sygeplejersken vurderer sammen med lægen, om medicin kan dosisdispenseret af apoteket. 

I fagsystem

Den kommunale sygepleje
Tlf.: Faaborg 7253 6391
Tlf.: Ringe 7253 6348

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67.

Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er grundlag for at give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.